Ana Sayfa Görev&Sorumluluklar

Görev&Sorumluluklar

Sağlık alanında çalışan profesyonellerin görev ve sorumluluklarını içerir.

Türk Hemşireler Derneği’nin UHOK Görüşü ve Bildirisi

  Değerli Öğrencilerimiz ve Meslektaşlarımız, Ulusal Hemşirelik Öğrenceleri Kongresi’nin 17.’si, 4-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu...

Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti?

  Günümüzde sağlık kamu hizmeti görevlilerinin pek çoğu görevlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarından habersizdir. Mahkeme kararlarına bakıldığında, pek çok mahkeme hemşireliği hekimliğe bağlı geleneksel...

Hemşire Yardımcılarının Adlarının “Sağlık Bakım Teknisyeni” Olarak Değiştirilmesi Konusunda THD Görüşü

  09.04.2018 tarihinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp,  Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş olan kanun tasarısı, 10.04.2018 tarihinde, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından,...

Uzman Hemşirelik Sorununa Yönelik

  Değerli Meslektaşlarımız, Hemşirelik camiasının ve  THD’nin uzun zamandır gündeminde "Uzman Hemşirelik kadrolarının açılmaması ve hemşirelikte uzman unvanı almış hemşirelerin ilgili yönetmelikte tarif edildiği şekilde görevlendirilmemesi" sorunu yer almaktadır. Bu...

Hemovijilans Hemşiresi Olmak..

  28 Nisan 2017 tarihinde TKMTD tarafından düzenlenen söyleşi günlerinde BKM açısından Hemovijilans ve Hemovijilans Hemşireliği konuşuldu. Hemovijilans Hemşiresi Olmak sunumunu  Sn. Uzm. İlknur GÜÇLÜ tarafından sunuldu. İstanbul...

Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşiresi Kimdir ve Ne Yapar?

  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi modeli gelişmiş ülkelerde 1920’li yıllardan bu yana genel hastanelerde bir sistem olarak uygulanmaya başlanmış ve çağdaş tıptaki ilerlemelere koşut olarak 1960’lardan...

Hastane Öncesi Acil Durumlarda Deliller Nasıl Toplanmalıdır?

  Sanık veya mağdurun suçun işlenmesi amaçlı kullandığı her şey kanıt niteliği taşımaktadır. Somut olayın aydınlanmasında fail veya faillerin belirlenmesinde adli bulgu türlerinden faydalanmak oldukça önemlidir....

Hemşirelerin Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Yaşadığı 14 Temel Sorun

  Sizler için hemşirelerin sağlık bakanlığı hastanelerinde yaşadığı temel sorunları derledik. 1. 663 sayılı KHK ile başhemşireliklerin kaldırılması ve ‘Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ şeklinde bir örgütlenmeye...

Hemşirelerin Üniversite Hastanelerinde Yaşadığı 11 Temel Sorun

  Sizler için hemşirelerin üniversite hastanelerinde yaşadığı temel sorunları derledik. 1. Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü örgütlenme yapılarının her üniversite hastanesinde oluşturulamaması, 2. Hemşirelik hizmetleri müdürlerinin iş tanımları ve...

Hemşirelerin Özel Hastanelerinde Yaşadığı 8 Temel Sorun

  Ülke sağlık sektörü özelleşerek büyük bir büyüme gerçekleştirdi. Son zamanlarda ise şehir hastanelerinin kurulması ile bu durum çok daha hızlandı. Aynı zamanda hastanelerin içinde yönetimsel...

Hemşirelikte Mesleki Kimliğin Korunması ve Güçlendirilmesi

  Hemşirelik, geçmişten günümüze gelen köklü, teorik bilgi ve pratik deneyim barındıran; bireyi biyolojik, fiziksel, psikolojik ve emosyonel yönden değerlendiren, bilimsel bilgi ışığında ve meslek...

Yargıtay, Hemşirenin Hatalı Enjeksiyon Davası İçin Ne Karar Verdi?

  Yargıtay, dördüncü Hukuk Dairesi örnek teşkil edecek bir kararında enjeksiyon uygulaması sonrasında düşük ayak gelişen hastanın kamu görevlisi hemşireye doğrudan dava açamayacağına hükmetti. Yüksek...

Acil Durumlarda Hastanın Rızası Almak Üzerine

  İnsan sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelen her türlü müdahale, kişilik haklarının hukuka aykırı ihlali olarak kabul edilmektedir. Kural olarak vücut bütünlüğüne dokunulabilmesi veya hastaya tıbbi...

“Transfüzyon Onam Formu” Kim Tarafından Alınmalı?

  Aydınlatılmış onam formları sağlık sisteminin  kanayan yaralarından biridir. Neden mi böyle diyorum. Ne hastalarımız imzaladıkları form hakkında yeterince bilgiye sahip, ne de sağlık personeli bu onam...

Hemşirelerin ve Ebelerin ‘Çocuk İstismar ve İhmali’ Konusunda Bilmesi Gerekenler

  Çocuk İstismarı; çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya da büyüme gelişmesini engelleyen, kaza sonucu olmayan fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan çocuğun toplum ya da devlet...

Çocukta Cinsel İstismarda Hemşirenin Rolü

En uzun bakım ile büyüyen ve olgunlaşan, özellikle çocukluk döneminde korunması, kollanması, desteklenmesi ve yönlendirilmesi gereken tek varlık insandır. Toplumda çocuğun cinsel istismarı bazı bireylere...

Adli Vakalarda Olay Yeri Yönetimi Nasıl Yapılır?

  Hastane öncesi acillerde olay yeri güvenliğinin ve sağlık personellerinin kendi can güvenliğinin sağlanması asli unsurların başını çekmektedir. Olay yeri güvenliği ve kişisel can güvenliği sağlandıktan...

Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Mobbing Hakkında Bilmesi Gerekenler

  “Mobbing”in bir çok tanımının olmasına karşın yazımızda mobbingin psikolojik yönüne değinilecektr. Mobbing; bir ya da grup çalışanın psikolojik baskı uygulaması ve bunun sonucunda mağdurun psikolojik...

Sorumlu Hemşire’nin Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

  Hemşirelerin görev tanımlarını ve yetkilerini bilmesi çok önem arz eden bir konudur. Görev tanımını ve yetki sınırlarını bilmeyen bir hemşire diğer mesleklerin sınırlarına girerek...

Her Sağlıkçı Hemşire Değildir!

  Hemşirelik; mesleki bilgi birikimi, mesleki teknik ve yöntemler, hemşirelik okullarında teorik, kliniklerde ise pratik eğitim ve deneyimler dizisi, yanı sıra bilim, beceri ve sanat...