Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Temel Kılınçlı

Temel Kılınçlı

11 HABERLER 0 YORUMLAR
Asıl mesleği Paramedik olan Kılınç'ın yönetim alanında yüksek lisansı bulunmaktır. İlk yardım alanında bir çok tv programı yaptı ve alanında bir çok makale ile bir kitaba imza atmıştır.

‘Öznesi Yaşam Kurtarmak’ Olan Mesleğimize Hoşgeldiniz

  Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlık çalışanlarının eğitiminde ve mesleki gelişimlerini sürdürmede doğru stratejilerin multidisipliner bir anlayışla uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Dünyada hastane öncesi...

İlk ve Acil Yardım Programı Eğitimleri ve Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar

  Paramedik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli faktör acil durumlarda (Trafik Kazası, Kalp Krizi, Kanama, Şok vb) Paramediklerin insan yaşamı ve sağlığı üzerinde doğrudan...

Hayatın Önüne Park Etme Ambulansı Bekletme!

  İstanbul Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Paramedik Derneği (ATTDER), tarafından başlatılan ve "Hayatın Önüne Park Etme Ambulansı Bekletme" sloganı ile öne çıkan proje hayata...

Huzurevlerinin Yapılanma Şekilleri ve Yaşlı Hasta Bakımı

  Yaşlı kişi, hastalık veya başka bir sebeple bakıma muhtaçlık durumunda olmasa da hastalanma riski ve fiziksel aktivitelerde ki azalma sebebi nedeniyle yardıma ihtiyaç duyma...

Yazarımızdan ‘Vapurlarda İlk Yardım Eğitimi’ Etkinliği

  Acil sağlık hizmetleri önceden planlanamaz. Neyin nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde ortaya çıkacağı önceden tahmin edilemez. Acil sağlık hizmetleri statik değil, dinamik bir...

Hastane Öncesi Acil Durumlarda Deliller Nasıl Toplanmalıdır?

  Sanık veya mağdurun suçun işlenmesi amaçlı kullandığı her şey kanıt niteliği taşımaktadır. Somut olayın aydınlanmasında fail veya faillerin belirlenmesinde adli bulgu türlerinden faydalanmak oldukça önemlidir....

Acil Durumlarda Hastanın Rızası Almak Üzerine

  İnsan sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelen her türlü müdahale, kişilik haklarının hukuka aykırı ihlali olarak kabul edilmektedir. Kural olarak vücut bütünlüğüne dokunulabilmesi veya hastaya tıbbi...

Adli Vakalarda Olay Yeri Yönetimi Nasıl Yapılır?

  Hastane öncesi acillerde olay yeri güvenliğinin ve sağlık personellerinin kendi can güvenliğinin sağlanması asli unsurların başını çekmektedir. Olay yeri güvenliği ve kişisel can güvenliği sağlandıktan...

ATT ve Paramediklerin İM Enjeksiyon Yetkisinin Tartışılması

  "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Kanunun 3. maddesi; (Ek fıkra: 5371 – 21.6.2005 /m.7) Acil tıbbi yardım ve bakım...

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Paramediklerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

  ÖZET Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde acil tıbbi müdahale yetkisi olan ve bu yetkiyi hastaneye ulaşıncaya kadar devam ettiren meslek mensupları “Paramedik” olarak tanımlanmaktadır. Paramediklerin,...

Acil Sağlık Hizmetlerinin Amaç Dışı Kullanımı ve Hizmetten Faydalanmak İsteyen Bireylerin Bedavacılık Sorunu

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ücretsiz oluşu ve bununla birlikte hizmetten faydalananların karşılığında hiçbir ücret ödememesi bedavacılık sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Hizmetin, maliyet finansmanı ise devletin...

son yayınlananlar

en fazla okunanlar

Hemşirelik Öğrencilerinde Gelişimi Bölen Yapı: Ölçme – Değerlendirme Yaklaşımımız

Merhabalar; Bu yazıyı akademisyeninden öğrencisine kadar tüm hemşirelik eğitimi ile teması olan herkesin okumasını...

Hemşireler İçin Yeni Bir Fırsat: Özel Sağlık Sigortaları

Evet. Hemşireler İçin Yeni Bir Fırsat yazı serimizin dördüncüsü ile devam ediyoruz. Bu yazımızın konusu ise ÖZEL SAĞLIK...

Hemşireler İçin Yeni Bir Fırsat: Nadir Hastalıklar

Sağlık sistemi içerisinde hemşireler, hastalarla en fazla zaman geçiren sağlık profesyonelidir. Bu durumun ülkemiz bağlamında bir çok avantajı...

Hemşireler İçin Yeni Bir Fırsat: Platform Hastaneler

Merhabalar, Bugün size iki güzel haberim var. Biri gerçekten haber...

Hemşireler İçin Yeni Bir Fırsat: Hasta Okulları

Merhabalar; Bu yazımı bugün doktora dersimizde Farmakolog arkadaşlarım sunum yaparken bahsettikleri bir sorundan esinlenerek yazmaya...