Pediatri Hastalarında Eritrosit Transfüzyonu Uygulamaları

  Anemi, eritrosit sayısı veya hemoglobin düzeyinin normal değerlerin altında olmasıdır. Dokulara hemoglobin tarafından oksijen taşınmasının yetersiz olduğu, pediatri pratiğinde sık karşılaşılan bir durumdur. Tek...

Ateş ve Transfüzyon İkilisi

  Transfüzyon uygulamalarının öncesi ve sonrası en büyük baş belamız ateş diyebiliriz. Ne öncesinde ne de sonrasında ateşin görülmesini istemeyiz. Peki ateş bu kadar neden...

Kan Transfüzyonu Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Transfüzyon yapılmadan önce riskleri ve yararları düşünülerek transfüzyon kararı verilmelidir. Transfüzyon kararı doktorun sorumluluğundadır.  Transfüzyon öncesi doktor tarafından direktif verildikten sonra gerekli hazırlıklara başlanmalıdır. Doktor direktifinde; ...

Granülosit Süspansiyonu Nasıl Kullanılmalıdır?

  Granülosit, lökositlerin bir alt grubu olup vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasında etkilidir. Nötropenik hastalarda tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bağışcı afereziyle elde edilmektedir. Plazmada süspanse edilmiş granülositten yoğun...

Trombosit Süspansiyonu: Havuzlanmış mı? Aferez mi?

  * Bu yazımızda Havuzlanmış Trombosit Süspansiyonu ele alacağız.  Donörden alındıktan sonra  tam kandan hazırlanan 1 ünite trombosite RANDOM trombosit denmektedir. Her torba 1 ünite random trombosit içermekte olup, tedavi...

Kan Transfüzyonu Kararı Nasıl Verilmelidir?

  Transfüzyon ile ilgili gittiğiniz kongre ve sempozyumlarda ” Transfüzyon evliliğe benzer, gerekmedikçe yapılmamalıdır” sözünü çoğu kez duyacaksınızdır. Ki ben duydum:) Transfüzyon kararı verilirken terazinin her...

Taze Donmuş Plazma Nasıl Kullanılmalıdır?

  Taze Donmuş Plazma, tam kan toplandıktan ilk 6 saat içinde santrifuje edilerek ya da aferez yöntemi ile direkt donörden elde edilir. Hangi durumlarda kullanılır? Koagülasyon faktör...

Hemşirelerin Aferez Trombosit Süspansiyonu Kullanımı Hakkında Bilmesi Gerekenler

  Aferez trombosit süspansiyonu, donör kanının cihazdan geçirilerek trombositlerin toplanması ile elde edilmektedir. Bu işlem sayesinde 6-8 ünite trombosit elde edilmektedir. (1 torba Aferez trombosit...

Hasta ve Sağlık Profesyoneli Arasında Başarılı İletişimin Altın 10 Kuralı

  Hayatın her alanında, zorunlu olan iletişim gerçeği karşısında, bazı iş alanlarında yaşam boyu başarıya ulaşmada, hayattan zevk almada, mutlu ve verimli bir yaşam sürmede...

Güvenli Kan = Güvenli Transfüzyon

  Transfüzyon süreci denildiğinde bu iki kavram üzerinde mutlaka durulması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda hastada veya bağışçıda herhangi bir reaksiyon ve komplikasyon oluşmasını engelleyen iki önemli...

Sağlık Eğitiminin Kilit Taşı: Anatomi

  Bir bina nasıl bir temel üzerine kuruluyorsa, bir şehir nasıl en sağlam toprak parçası üzerinde inşa ediliyorsa, sağlık eğitimi de iyi bir anatomi temeli...

Çocuklarda Ateşli Hastalıkların Yönetimi Nasıl Olmalıdır?  

  Çocuklarda ateşli hastalıklar çok fazla görülmektedir. Ateşli hastalık dönemlerinde çocuğa doğru ve akılcı yaklaşımlar büyük önem taşımaktadır. Bu yazımda sizlere çocuklarda ateşli hastalıkların yönetiminin...

Akciğer Embolisi Hakkında Bilmemiz Gerekenler

  Merhabalar; Bugün, size oldukça tehlikeli ve ölümcül bir durum olan akciğer embolisi, diğer adıyla pulmoner emboli’den biraz bahsetmek istiyorum. Son yıllarda, biraz farkındalığın bu konuda...

Kadınlara Yönelik Cinsel Saldırı Sonrası Psikiyatrik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

  Kadına yönelik şiddet karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğundan önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından...

Hemşirelik Mesleğinde Branşlaşma Nasıl Olmalıdır?

  Hemşirelik mesleği branşlaşmaya çok açık ve branşlaşmanın ise çok gerekli olduğu bir meslektir. Hemşirelik mesleği birçok bölümde hizmet verebilen geniş bir iş alanına sahip bir...

Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Nasıl Olmalıdır?

  Yoğun bakım hastalarının katabolik  ve enflamatuar yanıtları sonucunda ciddi morbidite ve mortalite oranları  görülmektedir. Uzun süreli yoğun bakım servisinde kalan hastaların tüm metabolizma olayları değişmektedir...

Ameliyathaneye Genel Bir Bakış

  Hastanelerin en yoğun iş temposuna sahip kritik bölümlerinden biridir. Ameliyathanelerde çalışan tüm kişiler sürekli sirkülasyon halindedir . Ameliyathanede çalışmak büyük bir ekip işidir. Ekip olarak inceleyecek...

Nöbet Tesliminde SBAR Nasıl Kullanılır?

  Hastaların güvenli ve etkin bakımı, çalışanlar arasındaki iletişimin sürekliliğine ve kusursuzluğuna bağlıdır. Bir sağlık çalışanı kendi hastasını diğer bir sağlık çalışanına teslim ederken veya hastası...

Erişkin Temel Yaşam Desteğinde Güncel Yaklaşımlar

  Temel Yaşam Desteği (TYD) yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişinin araç-gereç kullanılmaksızın (kurtarıcıyı koruyacak basit yüz örtüleri, yardımcı hava yolu araçları, OED)...