Görsel URL: http://gomerblog.com/wp-content/uploads/2015/11/ambulance.jpg

 

Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlık çalışanlarının eğitiminde ve mesleki gelişimlerini sürdürmede doğru stratejilerin multidisipliner bir anlayışla uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Dünyada hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelere baktığımızda bilgi ve teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığını ve bu alanda uzmanlaşmanın ön plana çıktığını görmekteyiz.

Ülkemizde ise çok köklü bir geçmişe sahip olmayan, son dönemde hızlı bir gelişim ve dönüşümün yaşandığı Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri; Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin sektörde görev almasıyla daha dinamik ve profesyonel bir konuma yükselmiştir. Öznesi “yaşam kurtarmak” olan mesleğimizde, hata kavramına yer olmaması her an ve her koşulda bilgi, beceri ve motivasyon yönünden yetişmiş ve hazır profesyonel ekiplerin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple ülkemiz acil sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından olan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin sistemde daha aktif rol ve sorumluluk üstlenerek dünyada yaşanan gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmesi gerekmektedir.

Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey bizleri sınırlandıran düşünce kalıplarını,her türlü fikir ve görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmak,bir sinerji oluşturarak ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin hem nicelik hem de nitelik bakımından uluslararası standartları yakalamasını sağlamaktır. Paramedikler ve Acil Tıp Teknisyenleri Ulusal ve Uluslararası platformda acil sağlık sistemine katkıda bulunmayı, bunun için gereken kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek sürdürebilmeyi öncelikli hedeflerden olmalıdır.

Ülkemizin Dünya acil sağlık sistemine çok önemli katkılarda bulunabileceği gerçeğine inanmak ve bu doğrultuda yılmadan ve yorulmadan çalışmak gerekmektedir. Her geçen gün değişen ve gelişen acil sağlık sistemi hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek, her türlü olası acil durumlara karşı hazır kılmak, sistemi yenilikçi anlayışla takip etmek ve sistemin işleyişi adına yeni projeler üreterek meslektaşlarımızın karar mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlamakla mümkün olacaktır.

Acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları en aza indirmek, cezalandırıcı değil ödüllendirici personel disiplin yöntemlerini uygulanır kılmak, çalışan ile kurum arasında duygusal bağ oluşturarak kurum kültürünü benimsetmek ve biz duygusunu hakim kılarak hizmetin kalitesini artırma yönünde çalışmalar yapmak sistemin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Ülkemizin dört bir yanında acil sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli bir biçimde ulaştırmak ise toplam kalite yönetimi anlayışı ile yenilikçi yönetim ruhunu benimseyip bağdaştırarak şekillenecektir.

Tüm bu düşünce ve temenniler ışığında, bu yıl mezunup acil sağlık hizmetleri sistemi halkasına katılarak sistemin bir parçası haline gelen meslektaşlarımıza meslek yaşamlarında başarılar dilerim…

** ** **

Hemşirelik literatüründe son zamanlarda hastanelerde çalışan hemşirelerin yüksek oranda tıbbi hata yaptıkları ile ilgili akademik çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu konuda ülkemizdeki durumu ulusal çapta görmek amaçlı hastanede çalışan hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerini belirlemek istedik.

Bu çalışmaya destek vermeniz bizim için çok elzemdir. Çünkü bu çalışma sonunda ulusal çapta hemşirelerin yaptığı tıbbi hataları yapmalarını engelleyici politikalar oluşturmak istiyoruz.

Ne kadar çok hemşireye ulaşırsak çalışmadan çıkan verilerin güvenliği ve ulusal çapta ses getirme durumu artacaktır.

Desteklerinizi bekliyoruz.

Aşağıda çalışmanın linki yer almaktadır.

Daha güzel şartlarda çalışmak amaçlı 4-5 dakikanızı ayırmanızı rica ediyoruz.

Unutmayın, damlaya damlaya göl olur.

https://goo.gl/forms/8isSf4Du6z3lZ5BE3 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.