Görsel URL: http://businessstreetonline.com/wp-content/uploads/2014/05/Healthcare-Workers.jpg

 

Not: Yazı hekimler üzerine temellenmiş olsa da hemşireler ve ebeler içinde geçerlidir. 

Devletin ve özel sağlık sermayesinin hekimlere yönelik hak kayıplarına yol açan yaklaşımlarını anlamak için, Türkiye’deki çalışma yaşamına ilişkin yasaları ve hekimlerin sağlık hizmetindeki konumunu irdelemek önemlidir.

Özel sağlık kurumu ile kurumda çalışan hekim arasındaki mevcut ilişki, sağlık hizmetinin yapısı ve çalışma koşulları esas alındığında, işçi-işveren ilişkisi olup; hiçbir zaman ticari ortaklık ilişkisi kalıplarına kurallarına uymaz. Bu nedenle; işveren, iş ve çalışan/işçi kavramlarını değerlendirmek gerekir.

İşverenlerin ve bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışma hayatına ilişkin genel tanımlar aşağıdaki gibidir.

 • İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara
 • İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye
 • İş ilişkisi: İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye
 • İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime
 • İş sözleşmesi: Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye
 • Ücret: Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutara denir.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre ise bazı tanımlar aşağıdaki gibidir.
 • İşveren: İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • Ücret: İşverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
 • Serbest meslek erbabı: Serbest meslek faaliyetini mutat (alışılmış) meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır.
 • Serbest meslek faaliyeti: Sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.
 • Serbest meslek kazancı: Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesi, çalışma hayatına ilişkin olarak aşağıdaki tanımları yapmıştır.
 • 4A Kapsamındakiler (SSK’lılar): Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
 • 4B Kapsamındakiler (BAĞ-KUR): Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar
 • 4C Kapsamındakiler (Emekli Sandığı): Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1(A) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında 4/1(A) kapsamına girenler gibi sigortalı sayılmayanlar.
Kaynak: http://www.ttb.org.tr/kutuphane/calisma_bicimleri.pdf Erişim Tarihi: 2.6.2018 Saat: 12:22
** ** **

Hemşirelik literatüründe son zamanlarda hastanelerde çalışan hemşirelerin yüksek oranda tıbbi hata yaptıkları ile ilgili akademik çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu konuda ülkemizdeki durumu ulusal çapta görmek amaçlı hastanede çalışan hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerini belirlemek istedik.

Bu çalışmaya destek vermeniz bizim için çok elzemdir. Çünkü bu çalışma sonunda ulusal çapta hemşirelerin yaptığı tıbbi hataları yapmalarını engelleyici politikalar oluşturmak istiyoruz.

Ne kadar çok hemşireye ulaşırsak çalışmadan çıkan verilerin güvenliği ve ulusal çapta ses getirme durumu artacaktır.

Desteklerinizi bekliyoruz.

Aşağıda çalışmanın linki yer almaktadır.

Daha güzel şartlarda çalışmak amaçlı 4-5 dakikanızı ayırmanızı rica ediyoruz.

Unutmayın, damlaya damlaya göl olur.

https://goo.gl/forms/8isSf4Du6z3lZ5BE3 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.