TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NDEN YÖK’ÜN 9.8.2018 TARİHİNDE YAYIMLADIĞI SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİMİ DUYURUSUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Bildiğiniz üzere Türk Hemşireler Derneği olarak;

  • Hemşirelikte lisans tamamlama olanağının hangi alanlara verildiğine dair uygulamayı gösterir genel bir işlem tesis edilmesi,
  • Bu genel işlemin hemşirelikte lisans tamamlama programının uygulandığı tüm üniversitelere gönderilerek kayıt işlemlerinin buna göre yapılmasının sağlanması,
  • Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 69. maddesine aykırı biçimde hemşirelik dışındaki alanlardan hemşirelikte lisans tamamlama programına kayıt yapılanlar var ise bu kayıtların iptal edilmesi istemiyle yaptığımız başvuru Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.02.2016 tarihli cevabı ile reddedilmiş, bunun üzerine dava açılmıştı.

Ankara 2. İdare Mahkemesi E.2016/4972 K.2017/3510 sayılı ve 30.10.2017 günlü kararıyla, hemşirelik alanında lisans tamamlama eğitimlerinin kanuni düzenleme esas alınmak kaydıyla ayrıntılı olarak belirlenip duyurulması ve uygulamanın takip edilmesi gerektiği, ancak davalı idarece bu doğrultuda bir işlem tesis edilmeksizin uygulamanın başlatıldığını belirterek, iptal kararı vermişti.

Bu karar da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi’nin E.2018/475, K.2018/1271 sayılı ve 20.4.2018 günlü kararıyla onanarak kesinleşmiştir.

Ne var ki, Anayasa’nın 138. Maddesi uyarınca yargı kararlarını uygulamakla yükümlü Yükseköğretim Kurulu tarafından Mahkeme kararında belirtilen hukuka aykırılıklar tekrarlanarak 9.8.2018 günlü yeni bir duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuruda da Mahkemece hukuka aykırı bulunduğu şekliyle “sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği” hemşirelikte lisans tamamlayacak ön lisans programları olarak sayılmış, uygulamayı gösterir başkaca bir duyuru ya da açıklama yapılmamıştır.

Türk Hemşireler Derneği olarak, ivedilikle bu hukuka aykırı tutumdan vazgeçilerek “Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri” başlıklı 9.8.2018 günlü duyuru ekinde yer alan “Sağlık Önlisans Programlarının Tamamlayabilecekleri Lisans Programları” tablosunda hemşirelik yönünden;

a) Önlisans düzeyinde hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programı hiç olmadığından bu duyurudan sağlık memurluğu ibaresinin çıkartılması,

b) Sağlık teknikeri ibaresine “sağlık teknikerliği önlisans programlarının hemşirelik bölümünden mezun olanlar” şeklinde açıklık getirilmesi,

c) Düzeltilen biçimde yeniden duyuru yapılması,

d) Bu tarihe kadar alınan kayıtların bu doğrultuda düzeltilmesi istemiyle YÖK’e 14.8.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

YÖK’ün başvurumuzu dikkate alarak hukuka ve toplumumuzun iyi yetişmiş hemşireler eliyle bakım almasını sağlamaya yönelik kamu yararına uygun olarak 9.8.2018 tarihli duyurusunda düzeltme yapacağını umuyoruz.

Hukuka aykırı uygulamaların devam edilmesi halinde THD olarak suç duyurusu da dahil olmak üzere hukuksal yollara başvuracağız.

Bu süreçte, YÖK’ün yargı kararına aykırı olarak uygulamayı göstermeyen işlemleri nedeniyle 2547 sayılı Yasa’nın geçici 69. Maddesinde belirtildiği biçimiyle hemşirelik alanında ön lisans eğitimi almaksızın hemşirelikte lisans tamamlama eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunanların mağdur olmaması adına kamuoyuna bu duyurunun yapılması gerekmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

16 Ağustos 2018

Eki indirmek için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.