Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi modeli gelişmiş ülkelerde 1920’li yıllardan bu yana genel hastanelerde bir sistem olarak uygulanmaya başlanmış ve çağdaş tıptaki ilerlemelere koşut olarak 1960’lardan sonra bilimsel bir disiplin ve üst uzmanlık alanı olarak kuramsallaşmıştır. Son yıllarda ülkemizde de hızla gelişen yeni tedavi usulleri ve tıbbi müdahaleler ile birlikte, hastalara daha kaliteli ve bütüncül hizmet verme anlayışı konsültasyon liyezon psikiyatrisine olan ilgiyi artırmıştır.

Uzun süren ve kronik hastalıklarla uğraşan sağlık personellerinin de bu süreçten olumsuz etkilendiği, bazen aileleri yeterince destekleyemedikleri görülmektedir. Bu noktada, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin bir sorumluluk boyutu olarak, sağlık personeline yönelik destek programlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Ailede bir bireyin hasta olması durumunda en çok evlilik ilişkileri etkilenirken, ebeveynle çocuklar arasındaki ilişkiler de etkilenmektedir. Ailenin bir üyesinin hastaneye yatışı, orada kalması ve taburculuğu, aile için sorun yaratan bir durumdur. Hastalıklar aile üzerinde büyük etkiler yaratmakta olup, aile hastadan ve hastalıklardan etkilenirken, hasta da aileden ve içinde bulunduğu ortamdan etkilenmektedir. Aileyi hastalığa neden olan bir olgu olarak değil, hastalıkla ve onun getirdiği güçlüklerle baş edebilecek ve tedaviye katkısı olabilecek bir olgu olarak gören yaklaşımlar vardır. Bazen aileye yönelik girişimler, hastayı doğrudan etkilediği için daha olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Hastalıkla birlikte rol değişimleri, hastalık ve bakımı hakkında bilgilenme gereksinimleri, ekonomik güçlükler, emosyonel destek ve işbirliğine duyulan gereksinimlerin giderilmesi aile ile çalışmada önemli alanlardır.

Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşiresinin klinikte çalışan hemşirelere verdiği eğitim;

  • Hasta ve aile ile iletişimlerine
  • Hastanın gösterdiği tepkileri tanıyabilmelerine
  • Hasta bakımını psikolojik boyutlarıyla ele alabilmelerine ve bütüncül bakış açısının gelişmesine
  • Çözümlenmesi güç olan klinik problemlerin analizi, yas, anksiyete, kriz, intihar gibi birçok konuda hemşireye bilgiler verilmesine
  • Klinik uygulamada akıl sağlığı kavramlarının ve uygulamalarının öğretilmesine
  • Uygun psikiyatrik ve hemşirelik girişimlerinin geliştirilmesine
  • Hemşirelik bakımı sağlama ve sürdürmede hemşireleri desteklemeye
  • Hemşirenin mesleksel ve kişisel benlik saygısını geliştirmeye ve ilerletmeye dönüktür.

**

Bu içerik hemşirelik ve ebelik mesleğine gönül verenler tarafından hazırlandı.

Sen de Topluluğumuzun Bir Gönüllüsü Ol

Yazarlık başvurusunu ile ilgili açıklayıcı bilgilere buradan ulaşabilir.
Direkt başvuruyu ise aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
https://goo.gl/forms/7gtKei53ddxYgTfG3

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.