Görsel URL: http://nursing.advanceweb.com/wp-content/uploads/sites/8/2016/11/Nurse-feeling-sad-155783915.jpg

 

Sizler için hemşirelerin sağlık bakanlığı hastanelerinde yaşadığı temel sorunları derledik.

1. 663 sayılı KHK ile başhemşireliklerin kaldırılması ve ‘Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ şeklinde bir örgütlenmeye gidilmesinin, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve temsiliyle ilgili yarattığı karmaşa,

2. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu’nun örgütlenme yapısında Sağlık Bakım/Hemşirelik Hizmetlerini temsilen Sağlık Bakım/Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı gibi üst temsil basamağının oluşturulmaması,

3. 663 sayılı KHK ile SBHM pozisyonuna atanma kriterlerinin esnek belirlenmesi (4 yıllık lisans mezunu ve 5 yıllık özel veya kamu hizmetlerinde deneyim) bu pozisyonlara atanacakların yönetsel yetkinliklerinin (yönetim eğitimi/uzmanlığı ve yönetim deneyimi gibi) açıkça belirtilmemesi ve atanma şekillerinin (herhangi bir sınav – seçim vb olmaksızın, sendikaya üyelik gibi subjektif ölçütlerin dikkate alındığının söylenmesi) tartışmalı konumda olması,

4. SBHM pozisyonuna atananların çoğunlukla hemşire bahissenin
olmalarına karşın, gelecekte bunun değişebilme olasılığının olması ve hemşirelerin diğer meslek üyesi lisansiyerler tarafından yönetilme riskinin bulunması,

5. Alt kademe yönetici hemşire konumundaki servis sorumlu hemşireleri için kadroların oluşturulmaması,

6. Kamu Hastane Birliklerinde çalışan hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarının ‘Hemşirelik Kanunu’nda belirtilenlerle uyumlu yürütülmemesi ve hemşirelik kanunu ve yönetmeliklerinin hükümsüz hale gelmesi, (özellikle yatak sayısı fazla olan veya eğitim araştırma hastanelerinde 4. müdürlük olarak oluşturulan ‘Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürlüğü ‘ sorumluluğundaki temizlik hizmetlerindeki personellerin servislerde sorumlu hemşirelerin yönetim alanında çıkarılmasına karşın sorunlu tutulmalarının yarattığı sorunlar gibi),

7. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görev tanımının net olmaması nedeniyle yetki ve sorumlulukların her birlik veya hastanede farklılık göstermesi (SBHM’nün yönetim alanına giren meslek gruplarının farklılığı nedeniyle görev karmaşası görülebilmekte, bazı hastanelerde hala başhemşire gibi çalışılırken; bazı hastanelerde anestezi, laboratuvar, radyoloji teknisyeni ve teknikerleri gibi bölümlerin sorumluluğu verilebilmektedir.),

8. SBHM pozisyonuna atanan 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının iş güvencesinden çıkarılarak sözleşmeli pozisyona getirilmeleri ve böylece yöneticilerin iş güvencesinin ortadan kaldırılmış olması (Yapılan sözleşmeler başlangıçta 2 yıl (26 ay) gibi kısa süreyi içerirken bu süre 2,5 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca sözleşme imzalanmadan önce tarihsiz istifa dilekçelerinin alındığı da belirtilmektedir. ),

9. SBHM pozisyonunda çalışan yönetici hemşirelerin ücretlemesinin iş yoğunluğuyla (hastanelerin yatak sayıları, hizmet özellikleri, çalıştırılan insan gücü sayıları vb) uyumlu şekilde düzenlenmemesi ve özellikli birimlerde çalışan hemşirelere ödenen ek ödemeler ile bazı durumlarda benzer ücretlerin alınabilmesi,

10. Yöneticilerin çalışma saatleri -izinler- diğer özlük haklarıyla ilgili olarak; 657 sayılı DMK’daki hakların uygulanmasına karşın günlük çalışma saatlerinin belirtilenin çok üzerinde olması, mesleki gelişim için kurs, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılımın izinden kesilmesi, genel olarak izin almada yaşanan güçlükler,

11. Kamu Hastane Birliklerinde, hemşirelik bakım standartları ve yönetim standartlarının oluşturulmaması, kurum ve yönetici performansının değerlendirmesinde bu ölçütlerin dikkate alınmaması,

12. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin, bakım hizmetinin yürütülmesi, Ar-Ge, çalışanların eğitimi vb. hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli bütçenin ayrılmaması,

13. Hemşirelik Kanununda tanımlanan uzman hemşirelere kadrolarının oluşturulmaması nedeniyle hemşirelerin özlük haklarında kayıpların yaşanması,

14. Hemşire insan gücünün sayısal yetersizliği gerekçesiyle, hemşirelik görevlerinde farklı disiplinlerin çalıştırılması (ebe, ATT, sağlık teknisyen, vb.) ve buna karşın hemşire kadrosunda olanların hemşirelik dışı alanda görevlendirilmesi çelişkisinin yaşanması, şeklinde sıralanmıştır.

**

Bu içerik hemşirelik mesleğine gönül verenler tarafından hazırlandı.

Sende gönül verdiysen içeriği arkadaşlarınla paylaşayarak bize destek olabilirsin.

 

Bu yazı Yönetici Hemşireler Derneği'nin Yönetici Hemşirelerin Temel Sorunlarına İlişkin Raporu'ndan alıntılanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.