Ankara 2. İdare Mahkemesi Hemşirelikte lisans tamamlama eğitiminin usul ve esaslarının Kanuna uygun düzenlenmediği gerekçesi ile hemşirelik alanında lisans tamamlama eğitiminin iptaline karar vermiştir.

Türk Hemşireler Derneği olarak;

·     Hemşirelikte lisans tamamlama olanağının hangi alanlara verildiğine dair uygulamayı gösterir genel bir işlem tesis edilmesi,

·      Bu genel işlemin hemşirelikte lisans tamamlama programının uygulandığı tüm üniversitelere gönderilerek kayıt işlemlerinin buna göre yapılmasının sağlanması,

·     Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 69. maddesine aykırı biçimde hemşirelik dışındaki alanlardan hemşirelikte lisans tamamlama programına kayıt yapılanlar var ise bu kayıtların iptal edilmesi istemiyle yaptığımız başvuru Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.02.2016 tarihli cevabı ile reddedilmiş, bunun üzerine dava açmak zorunda kalınmıştır.

Mahkeme, hemşirelik alanında lisans tamamlama eğitimlerinin kanuni düzenleme esas alınmak kaydıyla ayrıntılı olarak belirlenip duyurulması ve uygulamanın takip edilmesi gerektiği, ancak davalı idarece bu doğrultuda bir işlem tesis edilmeksizin uygulamanın başlatıldığını belirterek, iptal kararı vermiştir.

Toplumumuzun iyi yetişmiş hemşireler eliyle bakım almasını sağlamaya yönelik bu karar, hemşirelik camiası ve sağlık ortamı açısından sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. Yükseköğretim Kurulu’ndan da lesabahis yargı kararına ve meslek gereklerine uygun bir yaklaşım geliştirmesini beklemekteyiz.

Bununla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na, Kanuna uygun bir düzenlemenin tesis edilmesi, bu düzenlemenin Mart 2015’de YÖK’e sunulan Hemşirelikte Lisans Tamamlama Program Yönergesi’ne uygun olması, süregelen eğitimlerin durdurulması ve bu zamana kadar verilen lisans tamamlama belgelerinin iptali için girişimlerde bulunulacaktır.

Meslekten olmayanlara hemşirelikte Lisans tamamlatılmasının  önlenmesi, temel eğitimi hemşire olup hemşirelikte lisans tamamlamak isteyen meslektaşlarımızın da meslek adına kabullenilebilir bir lisans tamamlama programından geçmeleri için Türk Hemşireler Derneği olarak verdiğimiz mücadelenin safahatı ise web sayfamızda yer almaktadır.

  1. http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/haberler/basin-aciklamalari/thdnin-yok-hemsirelik-komisyonundan-istifasi.aspx
  2. http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/haberler/tum-haberler/hemsirelik-lisans-tamamlama.aspx

Hatırlayacağınız üzere kurulmasına önayak olduğumuz YÖK Hemşirelik Çalışma Komisyonundan, komisyonun bu konuda hazırladığı ve Mart 2015’de YÖK’e sunduğu raporun( Hemşirelikte Lisans Tamamlama Program Yönergesi)  dikkate alınmaması nedeniyle  gerekçelerimizi ileri sürerek 10.2.2016 tarih ve 13 sayılı yazı ile istifa etmiş ve artık çıkar bir yol olmadığını anlayınca  hukuki süreci başlatmıştık. Bu yolda bizi tereddüt etmeksizin desteklemesini beklediğimiz YÖK Hemşirelik Çalışma Grubu üyelerinden, akademisyenlerimizin  bir kısmından, mesleğimizle birinci dereceden ilgili sivil toplum örgütlerinden, THD içinde aktif gibi görünen bazı üyelerimizden     beklenen desteği almadığımız gibi önemli bir kısmının bu eğitimlerde YÖK öyle istiyor diye sessiz kaldığına ve uygulamanın yürütücüsü olmaktan kaçınmadıklarına ne yazık ki  tanık olduk.

Kamu yararına bir dernek olan THD’nin  mesleki değerleri koruma adına verdiği mücadele buna rağmen, durumu derinden kavrayan meslektaşlarının desteğiyle sürmüştür. Bu mücadele hiç durmayacaktır. Çünkü derneğin var olma nedeni, toplum yararına mesleki değerleri korumak, geliştirmek, savunmaktır. Tüm meslektaşlarımızın bu yöndeki desteğini bekliyor, ayrıca yargı kararının gereklerinin yerine getirilmesi için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

04.01.2018

Saygılarımızla

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.