T.C. Sağlık Bakanlığı tanımına göre EBE; Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan, ana- çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum yaptıran, doğum sonrasında ve doğum sırasında hizmet veren kişidir.

Tarihsel olarak EBELİK, tüm toplumlarda insanlığın var oluşu ile başlamış en eski mesleklerden bir olmuştur. M.Ö. 5000 de doğum yapan kadınlara yardım eden ebe resimleri görülür. Ülkemizde de her devirde doğum yapan kadına destek veren, doğumu yaptıran, doğum öncesi ve sonrası takip eden bilge kadınlar vardır. Hatta bu sorumluluk anadan kızına geçmiştir.

Diğer mesleklerde olduğu gibi EBELİKTE de usta – çırak usulü ile başlayan mesleğin gelişimi cumhuriyet döneminde lise düzeyinde düzenli eğitim formasyonu ile devam eder. Bu okullardan çok genç (16-17 yaş) yaşta mezun olan kızlar yetişkin sıfatı kazanmadan ülkenin en ücra köşelerinde sayısız yeni doğanın ve annenin yanında olmuş binlerce acil durum için önlem almış hatta gerektiğinde müdahale ederek bir çok canın kurtulmasına sebep olmuşlardır. Bunun yanında EBELER eğitici rollerini kullanarak halk sağlığı çalışmaları yapmışlardır.

Hatay EXPO 2021 programı kapsamında, Hatay’a gelen heyetimizi Arsuz’da ağırlama fırsatımız bodrum escort oldu. İlçemizde gerçekleşecek yatırımlar ve çalışmalar hakkında sohbet ettik. İlçemizi en Gümbet escort iyi yerlere taşımak istediğimizi ve bununla ilgili çalışmalarımızı da kendilerine anlattık. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde kurumlara göre %49 u hastanelerde, %25 i aile hekimliğinde, %26 sı diğer kurumlarda olmak üzere 53.427 ebe görev yapmaktadır.

OECD ülkeleri arasında 100.000 kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 1071 iken ülkemizde 261 dır.

Ülke sağlık düzeyi göstergelerinden bebek çocuk anne ölüm oranının düşürülmesinde en etkin rolü oynayan EBELERİN sağlık hizmetlerindeki kritik önemi göz ardı edilemez.

Günümüzde Aile Hekimliği sisteminde ‘’Aile Sağlığı Elemanı’’ yerine istihdam edilen ebeler, mesleklerinin dışında görevleri yerine getirmek zorunda kalarak bir yandan kimlikleri ile ilgili sorunlar yaşarken bir yandan da sahip oldukları mesleki yetilerinin heba olduğunu görmekteler. Aile Sağlığı Elemanının tanımı, hekim ile birlikte kişilerin sağlık kayıtları ve istatistiklerinin tutulması ile yükümlüdür şeklinde yapılır. Hastaneler dahil her sağlık hizmeti veren kurumda bu ve buna benzer asistanlık işlerin için bir çalışan yoksa tüm bu işleri ya hemşire yapar ya da ebe.  Birçok sebepten bu yük çoğu zaman dillendirilmez, dile getirildiği de ise mobing olarak çalışana geri döner. Bunun sebebi büyük olasılıkla yönetim kademesinde güçlü ve yetkili bir savunucusunun olmamasıdır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde istihdam edilen ebelerin aldığı eğitim ile paralel olmayan farklı vasıfta işler yüklenmeleri kapasite israfını yaratır. Meslek tanımları farklı olan çalışanların aynı tanım içine alınması da sağlık ekibi anlayışını bozar. İş ve rollerin karıştığı, kurumsal verimlilik ve performansın azaldığı süreçte ise iş yükü ile artar. Her dönemde ve yerde olduğu gibi ağır iş yüküne ve farklı sorumluluklara rağmen ödemeler aynı kalır.

Bugün EBELİK eğitimi; 36 EBELİK Lisans Programı, 14 EBELİK Yüksek Lisans Programı, 7 EBELİK Doktora Programı ile üniversite düzeyde gelişmeye devam etmekte. Farklı zamanlarda alınan yasal değişiklikler ile geleneksel rolleri doğumda hekime yardım etmek, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek takibi olan ebelerin sorumlulukları artık UYGULAYICI, EĞİTİCİ, ARAŞTIRMACI, YÖNETİCİ olarak değişmelidir.

Uluslararası Ebelik Konfederasyonu tavsiyeleri ve mevcut sağlık sistemi doğrultusunda, ebenin toplum sağlığı hizmetleri kapsamında izlediği gebenin hastane şartlarında doğumuna katılabilmesi, doğum sonu bakımına devam etmesine olanak sağlanması, aile ebeliği  ile de aile hekimliklerin de oluşturulan gebe ve çocuk takiplerinin devam etmemesi için hiçbir neden yoktur.

  1. Resmi Gazete, 13.01.1983 RG. Sayısı.17927
  2. https://www.tuseb.gov.tr Doğum, Ebelik ve Nufüs Politikaları Tarihçesi,
  3. https://www.comu.edu.tr, Türkiyede Ebelik Mesleği ve Geleceği
  4. www.daahk.org/daek_2017.pdf , 1. Uluslararsı Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017
  5. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, OECD Healt Data 2016.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.