3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından 16 Kasım 2002 bahigo tarihinde açıklanan 58. Hükümetin Acil Eylem Planında “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedefler belirtilmiştir.

Bunların başlıcaları :

 1. Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması,
 2. Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması,
 3. Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması,
 4. Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması,
 5. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi,
 6. Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi,
 7. Koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması,
 8. Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi,
 9. Tüm kamu kuruluşlarında alt kademelere yetki devri,
 10. Kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşanan sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi,
 11. Sağlık alanında e-dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi.

Acil Eylem Planı’nın belirlenmesinden hemen sonra, 2003 yılı başında Sağlıkta Dönüşüm Programı hazırlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı 8 tema etrafında dönüşmeyi hedeflemiştir:

 1. Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı,
 2. Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası,
 3. Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi,
 4. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği,
 5. Etkili, kademeli sevk zinciri,
 6. İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri,
 7. Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü,
 8. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları,
 9. Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon,
 10. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma,
 11. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi.

2003-2008 yılları sağlıkta önemli değişikliklerin olduğu bir dönem olmuştur. 2003 yılı başında hazırlanarak kamuoyuna duyurulan program, sosyalizasyon başta olmak üzere geçmiş birikimler ve tecrübelerden, son dönemlerde yürütülen sağlık reformu çalışmalarından ve dünyadaki başarılı örneklerden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar sağlıkta atılan bütün adımlar değerlendirilmiş, daha önce Bakanlık bünyesinde yürütülen proje çalışmaları gözden geçirilmiş ve geçmişin olumlu mirasına sahip çıkılmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulamaya konduğu son birkaç yılda ülkemiz, sağlık politikalarındaki değişikliklerin kamuoyunda sıkça tartışıldığı, ortaya konan icraatların hizmet sunanlar kadar hizmet alanlar tarafından belirgin bir şekilde hissedildiği bir sürece tanıklık etmiştir.

Sağlık hizmetlerinde dün yakınma konusu olan konular değişmiş, artık kuyruklardan çok hasta memnuniyeti, sağlık hizmetine erişimden çok hasta güvenliği tartışılır olmuştur.

Parasızlıktan rehin kalan hastalar yerine, sosyal güvenliğin kapsamı ve Genel Sağlık Sigortası ana konular olmuştur. Acil hasta nakli sorunu yerine, yeterli sayı ve nitelikte yoğun bakım yatağı talepleri dile getirilir hale gelmiştir.

Aşılama oranlarındaki düşüklükler yerine aşı takvimine yeni aşıların eklenmesi tartışılmış ve hayata geçirilmiştir.

Sağlık personelimiz dün gelirlerinin azlığının sancısını çekerken, bugün gelirlerinin sürekliliğinin takipçisi durumuna gelmiştir.

Sağlık alanında atılan kararlı adımlar, kamu sektöründen özel sektöre, en yoksulumuzdan en zenginimize kadar vatandaşlarımızın hayatında yer bulmuştur.

2007 yılında 60. Cumhuriyet Hükümeti’nin kurulmasını müteakip Sağlıkta Dönüşüm Programına, edindiğimiz 5 yıllık tecrübe ve attığımız başarılı adımlar ışığında, 3 yeni başlık ilave edilmiştir:

 1. Daha iyi bir gelecek için sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları,
 2. Tarafların harekete geçirilmesi ve sektörler arası iş birliği için çok yönlü sağlık sorumluluğu,
 3. Uluslararası alanda ülkenin gücünü artıracak sınır ötesi sağlık hizmetleri.

Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,11492/tarihce.html Erişim Tarihi: 21.01.2018

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.