Sınav 2: Hemşirelik Esasları Bilgini Değerlendir

Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Hemşirelik esasları ile ilgili bilgilerinizi sınamanız için hazırlanmıştır. Doğru yanlış sayınızı yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.


Paylaş
 1. 1 İntravenöz sıvı tedavisi uygulanan bir hastada ani göğüs ağrısı, şok, ani şuur kaybı, solgunluk, siyanoz ve hipotansiyon gibi belirtiler aşağıdakilerden hangisini düşündürür?

  1. Enfeksiyon
  2. Pirojenik reaksiyon
  3. Dolaşım yüklenmesi
  4. Emboli
  5. Tromboflebit
  Doğru!
  Yanlış!
 2. 2 Tekerlekli sandalye ile hareket eden bireylerde basınç yarası en sık aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülür?

  1. Occiput bölgesi
  2. Sakrum bölgesi
  3. Topuklar
  4. Trokhanterik bölgeler
  5. Tuberositas icshii
  Doğru!
  Yanlış!
 3. 3 İntramüsküler enjeksiyon uygulamalarında kullanılan gluteus medius ve gluteus minimus kasları aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunur?

  1. Dorsogluteal bölge
  2. Ventrogluteal bölge
  3. Rektus femoris bölgesi
  4. Laterofemoral bölge
  5. Deltoid bölge
  Doğru!
  Yanlış!
 4. 4 Nazogastrik kateterin uygulanması sırasında dirençle karşılaşıldığında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır?

  1. Daha sert ve kalın kateter kullanılmalı
  2. Diğer burun deliği seçilmeli
  3. Kateter biraz geri çekilip döndürülerek denenmeli
  4. Kateter orogastrik yolla uygulanmalı
  5. Daha deneyimli birinden yardım istenmeli
  Doğru!
  Yanlış!
 5. 5 'Yüksek riskli davranışlar, yetersiz ya da uygun olmayan destek sistemleri, bedensel ve ruhsal hastalıklar, duyusal fonksiyonların bozukluğu, tedavilerin yan etkileri ve olumsuz çevre koşulları' hangi hemşirelik tanısının etiyolojik faktörleridir?

  1. Travma riski
  2. Gaz değişiminde bozulma
  3. Etkisiz termoregülasyon
  4. Aktivite intoleransı
  5. Hepsi
  Doğru!
  Yanlış!
 6. 6 Aşağıdakilerden hangisi yüksek riskli gruba göre dezenfeksiyon işlemi yapılan araç gereçlerdendir?

  1. Laringoskop
  2. Laparaskop
  3. Vajinal Spekülüm
  4. Gastroskop
  5. Steteskop
  Doğru!
  Yanlış!
 7. 7 Elin iç yüzünün yukarı bakacak şekilde döndürülmesi hareketine ne ad verilir?

  1. Rotasyon
  2. Pronasyon
  3. Supinasyon
  4. Eversiyon
  5. Fleksiyon
  Doğru!
  Yanlış!
 8. 8 Aşağıdakilerden hangisi kan basıncının yükselmesine neden olur?

  1. Kardiyak outputun artması
  2. Periferik vasküler direncin artması
  3. Arter duvarının elastikiyetinin azalması
  4. Kan volümünün artması
  5. Hepsi
  Doğru!
  Yanlış!
 9. 9 Öksürme egzersizleri ve solunan havanın nemlendirilmesi hangi hemşirelik tanısının girişimlerindendir?

  1. Enfeksiyon
  2. Deri bütünlüğünde bozulma
  3. Fiziksel harekette bozulma
  4. Hava yolu açıklığında yetersizlik
  5. Hepsi
  Doğru!
  Yanlış!
 10. 10 Aşağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin merkezinde yer alır?

  1. Sağlık Bakanı
  2. Hemşire
  3. Sağlıklı/hasta birey
  4. Hekim
  5. Sağlık Teknisyeni
  Doğru!
  Yanlış!
 11. 11 Solunum hızının ve derinliğinin azalmasına ne ad verilir?

  1. Bradipne
  2. Hipoventilasyon
  3. Biot solunum
  4. Hipopne
  5. Dispne
  Doğru!
  Yanlış!
 12. 12 Aşağıdakilerden hangisi enteral ilaç uygulama yoludur?

  1. İntravenöz yol
  2. Gastrostomi yolu
  3. İntraarterial yol
  4. İnhalasyon yolu
  5. Hepsi
  Doğru!
  Yanlış!
 13. 13 Aşağıdakilerden hangisi organizmanın ağrıya verdiği fizyolojik tepkilerden biri değildir?

  1. İskelet ve kas sisteminde gevşeme
  2. Kalp atım sayısında artma
  3. Kan basıncında yükselme
  4. Pupilla dilatasyon
  5. Kan glikoz düzeyinde artma
  Doğru!
  Yanlış!
 14. 14 1500 ml %5 dekstroz solüsyonu 12 saatte verilmek isteniyor. Dakikadaki damla sayısı yaklaşık kaç olmalıdır? (Damla faktörü=20)

  1. 42 damla
  2. 75 damla
  3. 125 damla
  4. 300 damla
  5. 2500 damla
  Doğru!
  Yanlış!
 15. 15 Z tekniği hangi yol ile ilaç uygulanırkenkullanılır?

  1. Subkutan
  2. İntrakutan
  3. İntravenöz
  4. İntramüsküler
  5. İntrakardiyak
  Doğru!
  Yanlış!
 16. 16 Aşağıdaki durumların hangisinde vücut sıcaklığının rektal yolla ölçülmesi uygundur?

  1. Yenidoğan döneminde
  2. Rektum ameliyatı sonrasında
  3. Kardiyak problemi olan hastalarda
  4. Bilinçsiz hastalarda
  5. Loğusalık döneminde
  Doğru!
  Yanlış!
 17. 17 Aşağıdakilerden hangisi bigemine nabzı tanımlar?

  1. Dakikadaki nabız sayısının 120’nin üzerinde olması
  2. Dakikadaki nabız sayısının 130’un üzerinde olması
  3. Dakikadaki nabız sayısının 60’ın altında olması
  4. Radyal ve apikal nabız arasında fark olması
  5. Nabzın her normal vuruşunun ardından bir ekstra sistolün olması
  Doğru!
  Yanlış!
 18. 18 Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen konstipasyon nedenlerinden biri değildir?

  1. Sindirim enzimlerinin azalması
  2. Sfinkter kontrolünün kaybolması
  3. Çiğneme ile ilgili sorunların gelişmesi
  4. Peristaltik hareketlerin yavaşlaması
  5. Hareketsizlik
  Doğru!
  Yanlış!
 19. 19 İntravenöz girişim uygulanacak veni dolgunlaştırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

  1. Kolun kalp seviyesinden yukarıda tutulması
  2. Venin distal ucundan proksimale doğru sıvazlanması
  3. Ven üzerine lokal sıcak uygulama yapılması
  4. Turnikenin arter dolaşımını engellemeyecek şekilde uygulanması
  5. Hastanın yumruğunu açıp kapatmasının sağlanması
  Doğru!
  Yanlış!
 20. 20 Aşağıdakilerden hangisi nosiseptörleri duyarlı hale getiren biyokimyasal mediatörlerdendir?

  1. Histamin
  2. Bradikinin
  3. Prostaglandin
  4. Potasyum
  5. Hepsi
  Doğru!
  Yanlış!
 21. 21 Lavman uygulanan bireye sol lateral pozisyon verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Kalbe dönen kan miktarını artırmak
  2. Distansiyonu önlemek
  3. Sıvının kolona geçişini kolaylaştırmak
  4. İşlem sırasında kan basıncının düşmesini önlemek
  5. Ağrıyı azaltmak
  Doğru!
  Yanlış!
 22. 22 “Bağışıklama” enfeksiyon zincirinin hangi halkasına yönelik bir uygulamadır?

  1. Etken
  2. Kaynak
  3. Giriş yolu
  4. Bulaşma yolu
  5. Konakçı duyarlılığı
  Doğru!
  Yanlış!
 23. 23 Aşağıdakilerden hangisi üçüncü evre basınç yarasının özelliğidir?

  1. Deride basmakla kaybolmayan kızarıklık vardır
  2. Epidermis veya dermisin üst tabakasını etkileyen kısmi derinlikte doku kaybı vardır
  3. Deride sıyrılma ve su toplanması vardır
  4. Epidermisten başlayıp üst fasiyaya kadar uzanan tüm dokuları içeren tam derinlikte doku kaybı vardır
  5. Doku kaybı fasiyanın altına, kemik dokuya, tendon ve eklem kapsülü gibi destekleyici yapılara kadar ilerlemiştir
  Doğru!
  Yanlış!
 24. 24 Hastaya kan transfüzyonu ile birlikte intravenöz yolla aşağıdaki solüsyonlardan hangisi verilebilir?

  1. % 5 Dextroz
  2. Ringer Laktat
  3. % 0.9 NaCl
  4. Mannitol
  5. İsolayt M
  Doğru!
  Yanlış!
 25. 25 Aşağıdakilerden hangisi gavajla beslemeye bağlı görülebilecek komplikasyonlardan biri değildir?

  1. Diyare
  2. Distansiyon
  3. Flebit
  4. Travma
  5. Hiperglisemi
  Doğru!
  Yanlış!

Sınav 2: Hemşirelik Esasları Bilgini Değerlendir

Oluşturuldu
 1. Sınav Sonucunuz

  Hemşirelik esasları bilginiz düşük seviyededir. İçeriklerimizi tüketerek hemşirelik esasları bilginizi artırabilirsiniz.

  Doğru Yanlış Oranınız
  Doğru!
  Sonucunuzu Paylaşın
 2. Sınav Sonucunuz

  Hemşirelik esasları bilginiz orta seviyededir. İçeriklerimizi tüketerek hemşirelik esasları bilginizi artırabilirsiniz.

  Doğru Yanlış Oranınız
  Doğru!
  Sonucunuzu Paylaşın
 3. Sınav Sonucunuz

  Hemşirelik esasları bilginiz yüksek seviyededir. Diğer içeriklerimizi tüketerek bilginizi diğer sınavlarda sınayabilirsiniz.

  Doğru Yanlış Oranınız
  Doğru!
  Sonucunuzu Paylaşın

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sınav 2: Hemşirelik Esasları Bilgini Değerlendir

halı saha yapan firmalar halı saha yapan firmalar bahis forum

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Gönderi Türü Seç
Kişilik Sınavları
Kişilik hakkında bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Sınavlar
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anketler
Kararlar verme ya da görüş belirleme oy verme
Hikaye
Gömülü ve Görsellerle Biçimli Metin
Liste
Klasik internet listeleri
Açık Liste
Açık Liste
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Meme
Özel memeleri yapmak için kendi resimlerinizi yükleyin
Video
Youtube, Vimeo veya Vine içerikleri
Ses
Soundcloud veya Mixcloud içerikleri
Resim
Photo veya GIF