Görsel URL: http://www.youthincmag.com/wp-content/uploads/2016/06/the-big-switch-career-min.jpg

 

Merhabalar;

Bu yazıdaki sağlık çalışanları terimi ile sağlık sektöründe çalışan tüm kişiler (doktor, hemşire, ebe, eczacı, diş hekimi vs) kast edilmektedir. 

Sağlık çalışanları tarafından sağlık sektörü çok yıpratıcı olarak algılanır. Tükenmişlik yaşayan kişileri her zaman görmeniz mümkündür. Hatta son zamanlarda yıpranma payı ile ilgili haberlerin gündemde yer aldığını düşündüğümüzde bu durumun sağlık çalışanları tarafından ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.

Sağlık alanında iş verenler tarafından sağlık çalışanlarının emeklerinin sömürüldüğü zamanlar sık sık karşımıza çıkmaktadır. Maaşların zamanında ödenmemesi, hak ettiği ücreti alamama, beklediği terfiyi vermeme, aniden işten çıkarma vs. Bu durumlar çalışanlar için zorlukları beraberinde getirir.

İş verimi ve motivasyonu düşen sağlık çalışanı için iş verenler veya yöneticiler genellikle ücret artırımı yaparak kişileri memnun etmeye çalışarak kişileri kurumda tutmaya çalışır. Yinede bu durum bile ihtiyaçları gözardı edilmiş sağlık çalışanını işten ayrılmasına neden olamaz.

Bu yazımızda sağlık çalışanları için paradan dana önemli 20 faktörü sizlerle paylaşacağız. Bunları kısa kısa irdeleyerek iş veren ve yöneticilerin sağlık çalışanlarına karşı daha farklı davranmalarını sağlayarak iki taraf için yarar sağlayan bir ortamın oluşması sağlanabilir.

Aşağıda sizi iş yerinizde tutan faktörleri göreceksiniz. Tikleyerek hangilerinin iş yerinde karşılığının bulduğunu daha net görebilirsiniz. Her maddeyi açıkladığımız için yazımız biraz uzun gelebilir. Hayatınızın 40 yılını geçirdiğiniz mesleğiniz için 5 dakikanızı ayırmanızın sizin için faydalı olacağını düşünüyorum.

Sizde kendinize göre faktörleri değerlendirerek iş yerinize farklı gözlerden bakabilirsiniz. 

1. Dahil olmak

Çalışanınız hangi pozisyondan ve görevde olursa olsun. Çalışanınızı bir gruba, bir etkinliğe dahil ederek çalışanda var olduğunu hissetmesini sağlayabilirsiniz. Bu çok kolaydır. Bazen ilgili birimlere bir geliştirme görevleri vererek kişileri kazanabilirsiniz.

2.  Takdir etmek

Bir söz vardır. Çalışanlar kurumları terk etmezler, yöneticilerini terk ederler diye. Belki ayak üzeri bile olsa yapılan bir görevi, başarılan bir işi kişi odaklı takdir etmek sağlık çalışanlarını çok fazla işe bağlayabilir. Bu hem ücretsiz bir kişi kazanma yöntemidir.

3. Özerklik

Her insan kendi kararlarını vermek ister. Sağlık çalışanları da aynı şekilde yaptığı işte kendi kararları ile hareket ederek orada birey olarak var olduğunu düşünmek ister. Kişiye yetkileri dahilinde izin vermek ve özerk davranması için cesaretlendirerek çok fazla motive etmiş olursunuz. Bu size işinden memnun bir çalışan olarak geri dönecektir.

4. Ödül

Bir başarı sonrası maddi değeri yüksek olan bir ödül vermeniz gerekmez. Küçük bir kupa, plaket yada ihtiyacı olarak düşündüğünüz bir tatil çeki gibi şeyler aslında kişileri çok fazla tatmin eder. Bunu sadece bireysel düzeyde değil takım düzeyinde de yapmanız önemlidir. Başarıları tek kişiye indirgememeniz hem çalışanlar arasında ayrışmalara neden olmayacaktır.

5. Koçluk

Tüm çalışanlar üzerinde baskı kuran ya da klasik anlayışa sahip iş veren veya yönetici istemezler. İş veren ve yöneticilerin çalışanlarına bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktaran, motivasyonları düştüğünde onları yükselten bir davranış biçiminde olmaları yani koçluk yapmaları çalışanın mutluluğu için çok önemlidir.

6. Adalet

Bir yönetici olarak her bir çalışanınıza çalışanların gözünde eşit mesafede ve adaletli davrandığınızı göstermeniz gereklidir. Bunu nesnel olarak göremeyen çalışanlar kendilerini kuruma, yöneticiye hatta ayrımcılık yapıldığını düşündüğü kişiye karşı olumsuz duygu ve davranışlar oluşturur. Bu iş yerinde birlikteliği bozar. Birlikte iş yapılmasını engeller. Yönetici her kararında nesnel davrandığını hissettirmekle yükümlüdür. Bu konu çalışana bırakılamayacak kadar önemlidir. İşten ayrılmalarda bu çok önemlidir. Neden kendisinin işten çıkarıldığı ve neden çıkarılan kişinin başkası olmadığı ile ilgili soruları cevaplamanız kurumuzun ağızdan ağıza dolaşan reklamı için önemlidir.

7. Zorlu görevler

Her çalışan zamanlar rutine binen işinden sıkılır. Bunu doktorlarda, hemşirelerde, ebelerde, radyoloji teknisyeninde bile çok rahat görebilirsiniz. Bu rutini bozmak kurumsal iş verenlerde çok zor olsa da çalışanlara zorlu görevler vererek rutine girmelerini engelleyebilir yada rutinden çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir hemşireye servisi ile ilgili bir hedef belirleyebilirsiniz. Enfeksiyon değerlerinin yüksek olması ile ilgili bir konuda bu oranın nasıl azaltılması ile ilgili çalışmasını, kafa yormasını sağlayabilirsiniz.

8. Güvenlik

Her çalışan kendini iş yerinde çalışırken güvende hissetmek ister. Bu hem fiziksel olarak geçerli hemde psikolojik olarak geçerlidir. Bunun için kişilerin güvenli çalışabilecekleri bir ortam oluşturulmalı. Aralıklı güvenlik tatbikatları ile güvende olduklarını hissetmelerini sağlayabilirsiniz.

9. Dinlenilmek

Her iş veren ve yönetici çalışanlarını dinlediğini söyler. Ben bu genellemeye katılmıyorum. İş veren ve yönetici kendi yoğunluğundan çalışanları dinleme konusunda yetersizlikler yaşayabilir. Alt yöneticiler ise bunu çoğu zaman atlayarak kişilerin zaten bir sorunu varsa gelir düşüncesi ile bakması bu durumu olumsuz etkilemektedir. Kişi dinlenilmek istediğinde belirli saatlerde belirli yerlerde onu dinleyecek birinin varlığını bilmek ve hissetmek ister. Bu konuda düzenli aralıklarla dinleme buluşmaları yada sosyal aktiviteler arasında düzenleyerek kişilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayabilirsiniz. Yani bir yöneticinin hangi altında çalışan kişiye hadi bir kahve içelim demesi ile kişi kahve içerken anlatamadığı şeyleri sizlerle sosyal ortamda anlatabilir. Fırsatlar yaratarak bunu yapmak çok önemlidir.

10. Büyüme

Kapitalist düzende hep bir hedef olgusu vardır. Bu hedefler çeyrekler veya yıl sonlarında tutturulmak istenir. Bu hedefler kurumda çalışan her birimin eş zamanlı, organize bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Çalışanlarınıza büyüme hedeflerinizi, bu hedeflere ulaştırabilecek stratejileri anlatarak ve hedefler tuttuğunda ise başarıyı çalışan ile kutlayarak süreçleri içselleştirmelerini sağlayabilirsiniz. Kişiler her hedef ile kendi gelişimlerine katkıda bulunduklarını hissetmeliler.

11. Gelişim

Çalışanlarınızın gelişimlerine izin vermeniz hem çalışanlar hemde kurumunuz açısından çok önemlidir. Kurumların en büyük kaynağı insandır. Bu nedenle yaptığı işe bakışını değiştirebilmiş, yeni yöntemler ve süreçler geliştirmiş bir çalışanlar kurumunuz için kaldıraç görevi görür. Bunlar ancak çalışanlara gelişim fırsatları tanıdığınızda olur.

12. Bağ

İç veren ile yönetici çalışan ile bağ kurmak istemeyebilir. Fakat çalışan tarafından bakıldığında her çalışan kurum, iş veren ve yönetici ile olumlu bir bağ kurmak ister. Kurumun ürettiği yada hizmet alanını değerli görmek, iş verenin ve yöneticinin adil, çalışanı kollayıcı yönünü görerek aitlik hissetmek ister. Bu duruma izin verilerek çalışan kurum için daha faydalı işler yapabilir.

13. Motivasyon

İnsan kaynakları çoğu zaman çalışanların motivasyonlarını yükseltmek için etkinlik peşinde koşmayı düşünmemiştir. Zaten kurumlarda piknik vs gibi şeylerin motivasyonu istenilen derecede artırdığına şahit olmadım. Bu bence motivasyonu düşüren gerçek nedenleri halı altına süpürmekten başka bir şey değildir. Çalışanlarınızın motivasyonlarının düştüğünü düşünüyorsanız gerçek nedenler üzerinden çözüm aramalısınız. Bu tavrınız çalışan tarafından ilgilenildiği hissini uyandırır. Bu bile kişinin motivasyonunu yükseltmeye başlar.

14. Terfi

Bu maddeyi kariyer faktöründe de az çok işledik. Kurumun uygunluğu dahilinde yeterliliği ve yetkinliği olan kişilere zamanında terfi olanakları adil bir şekilde sunulmalıdır. İş veren ve yönetici tarafından bu beklenti karşılanmıyorsa çalışana bunun nedenleri açıkça açıklanmalıdır.

15. Saygı görmek

Her insan saygı görmek ister. Maaş, pozisyonu iyi olsa bile bulunduğu kurumda saygı ast ve üstleri tarafından saygı görmeyen çalışanların bir ayağı kurumun çıkış kapısında olur. Zaten iş yerlerinde saygı kültürü yoksa orada bir sorun var demektir. Bu iklim oluşmadan havalar o iş yerinde durulmayacaktır.  Bu arada iş yerinde herkes birbirini sevmek zorunda değil fakat saygı göstermek zorundadır.

16. Kariyer fırsatı

Çalışanlar çalıştığı kurumda kariyer yapmak için çabalarlar. Bu çok anlaşılabilir bir durumdur. Günümüz iş yaşamı ise kariyeri teşvik etmek amaçlı kişileri kamçılayarak beklentileri hep üst seviyede tutmaktadır. Bunun için iş veren ve yönetici olarak hak eden ve yeterlilikleri bulunan çalışanlarınızın kariyer gelişimlerini sağlamasına yardımcı olmanız gerekmektedir. Bu beklentisi karşılanmayan önemli bir pozisyondaki çalışanınız rakip firmaya sizi alt etmek için geçebilir. Bu riskli hamlelere karşı proaktif yaklaşılması çok stratejiktir. Her şeyinizi bilen bir çalışanınızın karşı firmaya geçtiğini ve haklı gerekçelerle yapması sizin hatanız olabilir.

17. Esnek çalışma

Çalışanlar istedikleri zaman çalışmak isterler. Bunu hizmet sektöründe yapmak zor olsa da, kurumunuzun yapısı itibari ile uygun çalışma imkanlarını çalışanınıza sunmalısınız. Gece eğitimlere katılan bir çalışanınız gündüz çalışmak isteyecektir. Gündüz eğitimlere giden çalışanız da gece çalışmak isteyecektir. Kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda en esnek çalışma imkanlarını sağladığınızda gereksiz iş devamsızlıkları yapılamayarak ve çalışanın bağlığının artarak devam etmesini sağlayabilirsiniz.

18. Başarılar

Her başarı ödüllendirilmelidir. Başarıya tapılan bir çağda bunu göz ardı etmemek gerekir. Çalışanlar kurumlarına ufacık da olsa ek katkıları var ise bunlar belirlenmiş ödüllendirme mekanizmaları ile ödüllendirilmelidir. Bu iş arkadaşlarının yanında tebrik edilmek bile olabilir.

19. Sorumluluk

Çalışanlarınıza zamanında ve yeterliliklerine göre sorumluluk vermelisiniz. Kişi bir sorumluluk alanında kendini yeterli görüyor ve siz iş veren veya yönetici olarak bu yeterliliği çalışanınızda göremiyorsanız bu konuya çalışanız ile birlikte açıklık getirmeniz gerekir. Yerinde ve zamanında verilen sorumluluklar ise çalışanlarınızın gelişimleri için birer fırsattır.

20. Para

Bu konuda tek diyeceğim.Çalışanınızın hak ettiği kadarını vermeniz. Bunu ise nedenleri ile açıklamanız olacaktır. Maaş zammı performansa dayalı ise hangi performansları sergilediğini ve sergilemediğini göstermeniz kişinin aldığı ücreti kabul etmesini kolaylaştıracaktır. Bu durum ayrıca kişinin eksiklerini göstermek adına iyi bir geri bildirim yöntemidir.

**********

Dünya çok hızlı değişiyor.

Hemşirelik camiasının bu değişime ayak uydurabilmesi için hayat boyu öğrenmeye önem vermesi gerekmektedir. Hayat boyu öğrenen hemşireler oluşturmak için Sağlık Atölyesi ve Dijital Hemşire bloglarını kurduk.

Bu anketle Sağlık Atölyesi ve Dijital Hemşire bloglarının hayat boyu öğrenmenize etkisini ölçmeye çalışıyoruz.

Bu çalışmaya destek vermeniz bizim için çok elzemdir. Çünkü bu çalışma sonunda ulusal çapta bir değişim dalgası yaratabiliriz.

Ne kadar çok hemşirelik camiası mensubuna ulaşırsak çalışmadan çıkan verilerin güvenliği ve hemşirelik mesleğine katkısı fazla olacaktır.

Desteklerinizi bekliyoruz.

Aşağıda çalışmanın linki yer almaktadır.

Daha güzel şartlarda yaşamak ve çalışmak amaçlı 4-5 dakikanızı ayırmanızı rica ediyoruz.

Unutmayın, damlaya damlaya göl olur.

https://goo.gl/forms/8isSf4Du6z3lZ5BE3 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.