Meslektaşlarımıza Duyuru,

THD’nin  Star TV’de yayımlanan ‘Geleceğin Starları’ adlı programın 12.07.2018 tarihinde yayımlanan 2. bölümü’nde yer alan skeçte hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyen görüntülere yer verilmesi nedeniyle kanal hakkında gereken yaptırımın uygulanması istemiyle, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına Başvurusu:

BAŞVURUYU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

*** Aşağıda başvuru metnini okuyabilirsiniz. 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Başvuruda Bulunan :Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

Adres:Yüksel Cad. No:35/6 06420 Yenişehir/ANKARA

Tel/Faks:0 312 418 4932    Tel: 0 312 418 50 10

Vekili                                     : Av. Ziynet Özçelik

Tunus Cad. No:21/3 Kavaklıdere/ANKARA

Başvuru Konusu                 :

Star TV’de yayımlanan ‘Geleceğin Starları’ adlı programın 12.07.2018 tarihinde yayımlanan 2. Bölümünün 1 saat 24. Dk ile 1 saat 40. Dk arasında gösterilen skeçte hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyen görüntülere yer verilmesi nedeniyle kanal hakkında gereken yaptırımın uygulanması istemidir.

Açıklamalar                         :

Müvekkil Türk Hemşireler Derneği, hemşirelik mesleğinin onurunu korumak, kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak amaçlarıyla kurulmuş kamu yararına çalışan bir dernektir.

Müvekkil Derneğin korumayı ve geliştirmeyi hedef edindiği hemşirelik mesleği, mesleki görev ve yetkileri 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliği ile belirlenmiş, topluma nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan sağlık ekibinin en temel bileşenlerinden olan kutsal bir meslektir.

Ancak son yıllarda hemşirelik mesleğinin ismen kullanıldığı ya da hemşire kıyafeti giymiş kadınların yer aldığı dizi, televizyon programı gibi çeşitli adlar altında bir takım faaliyetlerin tanıtımı yapılmakta ve mesleki saygınlığımızı zedeleyen özensiz yayınlar artmaktadır.

Bu yayınlardan biri Star TV’de 12.7.2018 tarihinde yayımlanan ‘Geleceğin Starları’ adlı programda gerçekleşmiştir. Programın 1 saat 24. Dk ile 1 saat 40. Dk arasında gösterilen skeçte hemşirelik mesleğini basitleştirme, işe yaramaz gösterme, hastalara bağıran, hastayla gerektiği kadar ilgilenmeyen  bir meslek olarak gösterilmesinden ibarettir. Skeçte hemşirelere mal edilen tutum ve ifadeler, hemşirelerin mesleklerini yerine getirirken mesleğine uygun davranışlar yerine getirmediği, hastaların yaşamsal sorunlarına duyarsız kaldıkları gibi onur kırıcı bir algı yaratmaktadır.[1] (https://www.youtube.com/watch?v=iHPEV5ZGfWM)

Bu durum hemşirelik mesleğinin ve Derneğimiz üyelerinin onuru, şeref ve saygınlığını ihlal etmektedir. Toplumun -özellikle hasta ve hasta yakınlarının- gözünde hemşireleri değersizleştiren etkinlikler müvekkil Derneğin kişilik haklarını zedelemektedir.

Radyo ve televizyon organlarının yayınlarını denetlemekle görevli Kurulunuzdan da şikayet edilen yayınla ilgili gerekli yaptırımı uygulamanızı istemek durumunda kalmış bulunuyoruz.

Nitekim   6112 sayılı  Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ‘Yayın hizmeti ilkeleri’ başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde insan onurunu zedeleyen, küçük düşürücü, aşağılayıcı yayıklan yapılamayacağı düzenlenmiştir. Aynı Kanun’un ‘İdarî yaptırımlar’ başlıklı 32. Maddesinin 2. Fıkrasında ise,bu ilkeyi ihlal eden nitelikte yayın yapan medya hizmet sağlayıcılarının uyarılacağı, ihlalin tekrarı halinde ise idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiş, bu yaptırımları uygulamak Kurul’unuzun görevi olarak düzenlenmiştir.

Bu anlamda Derneğimizce de hemşirelik mesleğine yönelik bu tür onur zedeleyici faaliyetlere ilişkin hukuksal girişimlerde bulunulacak olmakta birlikte, Kurul’unuzun görev ve yetkileri kapsamında;

  • Star TV’de yayımlanan ‘Geleceğin Starı’ adlı programda hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyen görüntülere yer verilmesi nedeniyle kanalın ve yapımcı firmanın 6112 Yasa’nın 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendi ve 32. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca uyarılmasını,
  • Mesleğimize yönelik onur kırıcı benzer içerikte yayınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, bu içerikteki yayınların toplumla buluşmasına izin verilmemesini,
  • Konuyla ilgili olarak medya sağlayıcılarına uyarıcı bir genel yazının gönderilmesini müvekkil Dernek adına istemek zorunda kalmış bulunuyoruz. Saygılarımızla. 19.07.2018

Türk Hemşireler Derneği vekili

Av. Ziynet Özçelik

[1] https://www.startv.com.tr/program/gelecegin-stari/bolumler/2-bolum https://www.youtube.com/watch?v=iHPEV5ZGfWM

*** Türk Hemşireler Derneği ile ilgili diğer haber ve duyurulara buradan ulaşabilirsiniz.  

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.