Hemşirenin bilinen ve kabul gören en eski rolü bakım verici rolüdür. Teknoloji, bilgi, sağlık destekleri ve korunmadaki gelişmeler günümüz hemşirelerinin fonksiyonlarını arttırmıştır. Hemşireliğin fonksiyonları, hemşirelerin bağımsız veya iş birliği içinde yaptıkları aktiviteleri içerir.

Bakım Verici/Uygulayıcı

Hemşire hastanın/sağlıklı bireyin bakım gereksinimlerini belirlemek için marsbahis veri toplar, verileri analiz eder, gereksinimleri belirler, bakım planlar, uygular ve sonunda değerlendirir. Bakım sağlayıcı olarak hemşireler, hastaların sağlık ve iyilik hallerinin desteklenmesi, yeniden sağlanması ve sürdürülmesine yardımcı olmayı sorumluluk olarak üstlenirler. Sadece fizyolojik sorunlara değil aynı zamanda ruhsal, duygusal ve sosyal ihtiyaçlara da yanıt bulmaya çalışır.

Eğitici

Hemşire; sağlık eğitimi ya da mesleki eğitim için bu rolünü kullanır. Sağlıklı bireyin sağlığını koruma ve geliştirme hasta bireyin iyileşmesi ve rehabilitasyonu aşamasında eğitici rolünü kullanır. Ayrıca meslektaşlarını mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası gelişimi için eğitimlerinde yer alır. Ekip üyesi olarak diğer ekip üyelerinin eğitiminde de sorumluluk alır.

Hasta Savunucusu

Hastanın hak ve güvenliğini koruma bu sorumluluğun özünü oluşturur. Hastaların sağlık problemlerini, geçmişlerini ve potansiyel problemlerini anlamada tamamen sorumluluk hemşirelerdedir. Hastanın tanı ve tedavi işlemleri sırasında birçok bilgiye gereksinimi olabilir. Hemşire hastanın hakkı olan bilgileri vererek onun güvenliğini sağlamaya katkı sağlar.

Yönetici ve Koordinatör

Sağlığı desteklemek, yeniden sağlamak ve sürdürmek birçok sağlık hizmeti çalışanının ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu gerektirir. Hemşire yönetici rolünü çok değişik alanlarda kullanır. Sağlıklı bireyin sağlığını korumak geliştirmek için eğitim ve danışmanlık yaparken, hasta bireyin bakımını planlayıp uygularken yönetici rolünü kullanmaktadır. Eğitimci rolünü yerine getirirken gerek öğrencilere, gerekse diğer meslektaşlarına ya da hastalarına eğitim verirken eğitimi yönetme rolünü kullanır. Klinik çalışmasını kolaylaştırırken yönetici rolü devreye girer.

Karar verici

Hemşireler, sağlığın desteklenmesi, yeniden sağlanması ve sürdürülmesinde sürekli engel ve zorlukları tanımlar. Problemi çözümlemek mantıklı yargı ve karar verme yeteneği gerektirir. Hemşireler sağlık hizmeti ekibindeki diğer üyeler ve hasta ailelerini de karar verme sürecine dahil ederek hasta bakımında en uygun yaklaşımı seçmeli ve bakım sağlarken güvenli, etkili çözümleri kullanmalıdır.

İletişimci

Bütün rollerin merkezinde iletişimcinin rolü vardır. Hemşireler, hastalarla en çok zaman geçiren sağlık çalışanları olmaları nedeniyle en iyi gözlem, iletişim, tanı veya bakım uygulamaları geliştirmeyi planlama imkanına sahiptir. Bu iletişimin kalitesi, hastaların sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmada kritik önem taşır. Hemşireler yazılı ve sözel ifadelerinde bilgili ,açık ve etkili olmalıdır.

Uzman

Hemşirenin bu rolü araştırıcı rolü olarak da adlandırılmalıdır. Hemşirenin uzman rolü, bilimsel araştırma yoluyla bilgi üretme, üretilen bilgiye ulaşma ve eleştirel bakış açısıyla yorumlama ve kullanmayı içerir. Hemşire kendisi araştırma planlayıp yapabildiği gibi interdisipliner ya da multidisipliner araştırmaların içinde yer alabilir. Yapılan araştırmaları izleme, eleştirel bakış açısıyla yorumlama ve bunu çalışma alanına aktarma profesyonellik için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

**

Sen de Topluluğumuzun Bir Parçası Ol

Yazarlık başvurusunu ile ilgili açıklayıcı bilgilere yukarıdaki buradan ulaşabilir.
Direkt başvuruyu ise aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
https://goo.gl/forms/7gtKei53ddxYgTfG3

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.