Aşağıda Akut Miyokard Enfarktüsü’nde en fazla kullanılan hemşirelik tanıları yer almaktadır. Yer alan tanılar genel tabirler ile desteklenmiştir. Tanılar hastanın durumuna azaltılabilir veya artırılabilir. 

Hemşirelik tanıları

 • Göğüs ağrısı
 • Aktivite intoleransı
 • Gaz değişiminde bozulma
 • Korku
 • Kalp debisinde azalma
 • Tedavi planını yönetmede bireysel yetersizlik
 • Periferal doku perfüzyonunda bozulma riski
 • Travma riski (Kanama)
 • Konstipasyon riski
 • Deri bütünlüğünde bozulma riski

Hemşirelik Tanısı 1: Göğüs Ağrısı

Hemşirelik Girişimleri

 • Göğüs ağrısının nasıl başladığı, niteliği, lokalizasyonu, süresi, yayılımı, şiddeti, artıran-azaltan faktörler, eşlik eden belirti ve bulgular değerlendirilir.
 • Ağrının derecesini belirlemek için hastaya ağrıyı 1-10’a kadar puan vererek derecelendirmesi istenir,
 • Yatak istirahati sağlanır. Fowler pozisyonu verilir,
 • Doktor istemine göre oksijen uygulanır,
 • Solunum, kan basıncı ve nabız değerlendirilir,
 • Yatışta ve her göğüs ağrısı olduğunda 12 derivasyonlu EKG ile yeni bir infarkt olasılığı değerlendirilir,
 • Sakin bir ortamda hastaya güven veren ve anksiyetesini azaltacak şekilde bakım verilir. Rahatsızlık hissi geçene kadar hastanın yanında kalınır,
 • Ziyaretçi sayısı kısıtlanır,
 • Doktor istemine göre analjezik ve antianginal ilaçlar uygulanır ve sürekli olarak hastanın tedaviye cevabı değerlendirilir; opioidler (morfin); morfin IV uygulanmalı, çünkü IM/SC uygulaması bazı serum enzimlerinde artmaya neden olarak hasarın değerlendirilmesini engelleyebilir. Ayrıca doku perfüzyonu azalmış ise absorbsiyon oldukça azdır. Nitrat (Nitrogliserin).
 • Hastaya her düzeydeki ağrının bildirilmesinin değerlendirme ve tedavide ne kadar önemli olduğu açıklanır.
 • Doktor istemi, ünite protokolü doğrultusunda; trombolitik tedavi uygulanır. Gerekli ise revaskülarizasyon için cerrahi hazırlık girişimleri planlanır. Mesane distansiyonu varlığı değerlendirilir (atropin, sedatif ve opiumlar ve yatak istirahati mesane distansiyonuna neden olabilir).
 • Kafein alımı (çay, kahve, kola) kısıtlanır.

Hemşirelik Tanısı 2: Aktivite İntoleransı

Hemşirelik Girişimleri

 • Aktivite intoleransı belirti ve bulguları değerlendirilir;
 • Hareket sırasında kalp hızında değişim: istirahat kalp hızından 20 vuruş/dk. artış; aktivite sonrası hızın 3 dakika içerisinde normale dönmemesi; aritmi.
 • Hareket ile kan basıncında değişiklikler.
 • Aktivite intoleransını önlemeye yönelik önlemler uygulanır.
 • Doktor istemine göre aktivite kısıtlanır.
 • Çevredeki aktivite ve gürültü en aza indirilir.
 • Hemşirelik girişimleri kesintisiz dinlenme periyodları sağlanacak şekilde planlanır.
 • Ziyaretçi sayısı ve süresi kısıtlanır,
 • Gerekli ise kendine bakım aktivitelerinde hastaya yardım edilir,
 • Kendine ait gereçleri rahat uzanabileceği ve alabileceği yerlere yerleştirilir,
 • Korku ve anksiyeteyi azaltacak girişimler uygulanır,
 • Uyumayı sağlayıcı destekleyici önlemler alınır,
 • Doktor istemine göre 02 uygulaması yapılır,
 • Hastaya göğüs ağrısı, nefeste daralma, baş dönmesi, yoğun yorgunluk ve halsizlik hissettiğinde aktiviteyi sonlandırması gerektiği açıklanır,
 • Eğer gerekli ise diğer sağlık bakım çalışanları ile görüşmesi sağlanır (kardiyak rehabilitasyon terapisti).

Hemşirelik Tanısı 3: Gaz Değişiminde Bozulma

Hemşirelik Girişimleri

 • Oksijen uygulanır
 • Oksijen saturasyonu değerlendirilir
 • Solunum sayısı ve özellikleri değerlendirilir
 • Akciğer sesleri dinlenir
 • Arteriyel kan gazları izlenir
 • Yatak başı30-60 derece yükseltilir
 • Olası entübasyon için hazırlık yapılır, doktor istemine göre solunum tedavisine yardımcı olunur
 • Korku ve anksiyeteden kaynaklanan hiperventilasyonu engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi verilir

Hemşirelik Tanısı 4: Korku

Hemşirelik Girişimleri

 • Anksiyete ve korkunun belirti ve bulguları değerlendirilir (huzursuzluk, takipne, taşikardi, korku ifadesi),
 • Sakin, destekleyici ve güvenli bir şekilde bakım sağlanır,
 • Akut sıkıntılı döneminde hasta yalnız bırakılmaz,
 • Hastanın çevreye, ekipmanlara ve rutinlere, kardiyak monitorizasyon aletlerine vb. oryantasyonu sağlanır,
 • Hastaya bakım verecek ünite çalışanları tanıtılır. Mümkünse aynı kişilerin bakım vermesi sağlanır,
 • Hastaya miyokard infarktüsü, tedavi planı ve prognoza yönelik doktorun açıklamaları desteklenir ve anlaşılmayan durumlar açıklanır,
 • Hasta yakınlarına oryantasyonun önemi açıklanır. Hastaya sürekli destek sağlamaları yönünde teşvik edilir,
 • Doktor istemi ile anksiyolitikler verilir,
 • Eğer gerekli ise diğer sağlık bakım çalışanları ile görüşmesi sağlanır (psikiyatrist, liyazon psikiyatri hemşiresi).

Hemşirelik Tanısı 5: Kalp Debisinde Azalma

Hemşirelik Girişimleri

 • Yaşam bulgularını izlenir
 • Göğüs ağrısı değerlendirilir
 • Akciğer sesleri dinlenir
 • Bilinç düzeyi izlenir
 • Kalp ritmi değerlendirilir
 • Periferal nabızları değerlendirilir
 • Aldığı çıkardığı izlenir
 • Yatak istirahati sürdürülür

Hemşirelik Tanısı 6: Tedavi Planını Yönetmede Bireysel Yetersizlik

Hemşirelik Girişimleri

 • Birey ve ailesi için eğitim ve yazılı materyaller kullanılır
 • Bireyin kendi risk faktörlerini belirlemesine yardım edilir
 • Risk faktörlerini değiştirmek için plan yapmasına yardım edilir (diyet, sigarayı bırakmak…)
 • Hastaneden taburcu olmadan önce diyetisyenle görüşmesi sağlanır
 • Birey ve ailesine taburcu olduktan sonra evde kullanacağı ilaçlara ilişkin gerekli bilgiler verilir ( ilacı alma şekli ve sıklığı, önlemler ve yan etkileri…)

Hemşirelik Tanısı 7: Periferal Doku Perfüzyonunda Bozulma Riski

Hemşirelik Girişimleri

 • Periferal nabızları saat başı izlenir
 • Cilt ısısı ve rengi değerlendirilir

Hemşirelik Tanısı 8: Travma Riski (Kanama)

Hemşirelik Girişimi

 • Sık aralıklarla yaşam bulguları değerlendirilir (stabil oluncaya kadar 15-30 dk da bir)
 • Kanama belirtileri ve bulguları izlenir
 • Venöz yada arterial girişim bölgeleri hematom açısından değerlendirilir.
 • Nörolojik komplikasyonlar yönünden 48 saat süre ile saatlik nörolojik izlem yapılır
 • Nazogastrik sekresyon ve feçes gizli kanama yönünden değerlendirilir
 • Bütün idrar örnekleri hematüri yönünden gözlemlenir
 • Vasküler girişimler azaltılır
 • Aşırı sızıntı olan girişim bölgelerine 5-10 dk süre ile basınç uygulanır.

Hemşirelik Tanısı 9: Konstipasyon Riski

Hemşirelik Girişimi

 • Diyette posa ve sıvıya yer verilir
 • Laksatif ve dışkı yumuşatıcı ilaçların etkinliği değerlendirilir
 • Valsalva manevrasının kullanılmaması (ıkınma) için hastaya eğitim verilir
 • Sürgüden çok yatak yanı komod kullanımı tercih edilir
 • Barsak peristaltizmi ve motilitesini arttırmak için hastanın toleransına göre aktivite planlaması yapılır.

Hemşirelik Tanısı 10: Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski

Hemşirelik Girişimleri

 • Hastanın cildi değerlendirilir (basınç bölgeleri),
 • Hastanın pozisyonu yatak içinde 2 saatte bir değiştirilir,
 • Basınç bölgeleri basınç azaltıcı araç gereç ile desteklenir,
 • Yüksek basınç yarası riski altında olan hastalar için özel havalı yataklar kullanılır,
 • Hastanın beslenme durumu düzenlenir.

Akut miyokard enfarktüsünde hasta ve aile eğitimi şu konuları içermelidir:

1- Kalbin fonksiyonları

2- Risk faktörleri ve bunların nasıl azaltılacağı

3- Hastalığı, nabız sayma, risk faktörleri, doktoru ile randevuları aksatmama

4- Yaşam şekli değişiklikleri

 • İlaç tedavisi
 • Aktivite
 • Sigaranın bırakılması

5- Göğüs ağrısının kontrolü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.