Üniversiteler

HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİ

Hemşirelik bölümü bulunan üniversitelerin web sayfalarına ulaşılamıyor veya eksik üniversiteler var ise değişiklik talebi için bizimle saglikatolyesi@gmail.com elektronik posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

Üniversite Adı Bölüm Web Sayfası
Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://florencenightingale.istanbul.edu.tr/
Acıbadem Üniversitesi  http://www.acibadem.edu.tr/ogrenciadaylari/hemsirelik/
Adıyaman Üniversitesi  http://hemsirelik.adiyaman.edu.tr/
Adnan Menderes Üniversitesi  http://akademik.adu.edu.tr/fakulte/hemsirelik/
Afyon Kocatepe Üniversitesi  http://asyo.aku.edu.tr/hemsirelik/
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  https://www.agri.edu.tr/tr/yuksekokul/saglik/kategori/saglik-hemsirelik-bolumu
Ahi Evran Üniversitesi  http://syo.ahievran.edu.tr/index.php
Akdeniz Üniversitesi  http://hemsirelik.akdeniz.edu.tr/
Aksaray Üniversitesi  http://saglik.aksaray.edu.tr/tr
Amasya Üniversitesi  https://syo.amasya.edu.tr/bolumler/hemsirelik
Ankara Üniversitesi  http://nursing.health.ankara.edu.tr/
Artvin Çoruh Üniversitesi  https://eski.artvin.edu.tr/tr/menu/935/928/hemsirelik
Atatürk Üniversitesi  https://atauni.edu.tr/hemsirelik-fakultesi
Avrasya Üniversitesi  http://hemsirelik.avrasya.edu.tr/
Bahçeşehir Üniversitesi  http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/3576-hemsirelik
Balıkesir Üniversitesi  http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim_bolum/135
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  http://sbf.bandirma.edu.tr/tr/icerik/605/1844/hemsirelik
Başkent Üniversitesi  http://hem.baskent.edu.tr/kw/index.php
Batman Üniversitesi  http://saglik.batman.edu.tr/
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi  http://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/hemsirelik-bolumu/hemsirelik-bolumu.aspx
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyuksekokulu/bolumler/hemsirelik/
Bingöl Üniversitesi  http://www.bingol.edu.tr/tr/akademik/yuksek-okullar/saglik-yuksekokulu/bolumler/hemsirelik-bolumu/genel-bilgi
Biruni Üniversitesi  http://sabif.biruni.edu.tr/index.php/hemsirelik/
Bitlis Eren Üniversitesi  http://www.beu.edu.tr/ProgramDetay.aspx?zcms=28&zcmsID=4002
Bozok Üniversitesi  http://saglik.bozok.edu.tr/tr/hemsirelik
Bülent Ecevit Üniversitesi  http://hemsirelik.beun.edu.tr/
Celâl Bayar Üniversitesi  http://saglikbf.cbu.edu.tr/
Cumhuriyet Üniversitesi http://saglikbilimleri.cumhuriyet.edu.tr/index.php
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi http://hem.syo.comu.edu.tr/
Çankırı Karatekin Üniversitesi  http://hemsirelik.karatekin.edu.tr/
Çukurova Üniversitesi  http://sbf.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1532
Dicle Üniversitesi  http://www.dicle.edu.tr/ataturk-saglik-yuksekokulu-hemsirelik
Doğu Akdeniz Üniversitesi  https://ww1.emu.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/saglik-bilimleri-fakultesi/hemsirelik/1129
Dokuz Eylül Üniversitesi  http://hemsirelik.deu.edu.tr/
Dumlupınar Üniversitesi  http://ksyo.dpu.edu.tr/index/sayfa/383/hemsirelik
Düzce Üniversitesi  http://www.syo.duzce.edu.tr/Sayfa/2044/bolumler
Ege Üniversitesi  http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/
Erciyes Üniversitesi  https://sbf.erciyes.edu.tr/bolumler/HEMSIRELIK/Saglik-Bilimleri-Fakultesi/4/18
Erzincan Üniversitesi  http://sbf.erzincan.edu.tr/?page_id=5061&lang=tr
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  http://sbf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/27/hemsirelik-bolumu
Fırat Üniversitesi  http://sagb.firat.edu.tr/tr/node/99
Gazi Üniversitesi http://sbf-hem.gazi.edu.tr/ 
Gaziantep Üniversitesi  https://www.gantep.edu.tr/ab/index.php?bolum=&bolum_id=20255895
Gaziosmanpaşa Üniversitesi  http://sbf.gop.edu.tr/bolumDefault.aspx?dilId=1&birimlerId=18&bolumlerId=73&menuKod=unitetanitimi
Giresun Üniversitesi  http://sbf.giresun.edu.tr/index.php?id=271
Girne Amerikan Üniversitesi http://hemsirelik.gau.edu.tr/ 
Girne Üniversitesi  http://kyrenia.edu.tr/anasayfa/akademik/fakulteler/saglik-bilimleri-fakultesi/bolumler/hemsirelik/
Gümüşhane Üniversitesi  http://sbf.gumushane.edu.tr/hemsirelik/tr/
Hacettepe Üniversitesi  http://www.hemsirelik.hacettepe.edu.tr/
Haliç Üniversitesi  http://www.halic.edu.tr/tr/akademik/yuksekokullar/hemsirelik-yuksekokulu
Harran Üniversitesi  http://web.harran.edu.tr/hemsirelik
Hasan Kalyoncu Üniversitesi  http://hem.hku.edu.tr/Bolum/Hemsirelik/2
Hitit Üniversitesi  http://www.syo.hitit.edu.tr/tr/hemsirelik/
İnönü Üniversitesi  https://cms.inonu.edu.tr/tr/cms/hemsirelik
İstanbul Arel Üniversitesi  https://www.arel.edu.tr/saglik-bilimleri-yuksekokulu/hemsirelik-bolumu
İstanbul Aydın Üniversitesi http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/saglikbilimleri/hemsirelik/Pages/default.aspx
İstanbul Bilgi Üniversitesi  http://www.bilgi.edu.tr/tr/ogrenim/fakulte-ve-yuksekokullar/saglik-bilimleri-fakultesi/hemsirelik-bolumu/
İstanbul Bilim Üniversitesi  http://www.istanbulbilim.edu.tr/florence-nightingale-hastanesi-hemsirelik-yuksekokulu.php?sc=d&W=1366
İstanbul Gelişim Üniversitesi  http://sbyo.gelisim.edu.tr/Bolumdetey-51-1-hemsirelik-.html
İstanbul Medeniyet Üniversitesi  http://hemsirelik.medeniyet.edu.tr/tr/multimedya/hemsirelik#sthash.c543z0Wh.dpbs
İstanbul Medipol Üniversitesi http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/160/Saglik-Bilimleri-Fakultesi/Hemsirelik-Bolumu.aspx
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi http://www.izu.edu.tr/tr-TR/sbf/Program-Hakkinda/29/30/1/EbsFile.aspx
İstanbul Üniversitesi http://florencenightingale.istanbul.edu.tr/
İstinye Üniversitesi https://sbf.istinye.edu.tr/bolumler/hemsirelik/bolum-hakkinda/
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kıbrıs İlim Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Kto Karatay Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sanko Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi  http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/hemsirelikbolumhakkinda.aspx
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  http://ybu.edu.tr/saglikbilimleri/hemsirelik/
Yüzüncü Yıl Üniversitesi  https://vansyo.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/index.php?s=29