Resim URL: https://www.peaceagingcare.com/wp-content/uploads/sites/243/2017/03/innerimg_aginginplace.jpg

Kimlere yaşlı deriz?

DSÖ tarafından 65 yaş ve üzerindeki nüfusa yaşlı nüfus olarak belirtilmiştir.

Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2’ye yükselmesi öngörülmektedir. Yaklaşık olarak tahmini 2023’te yaşlı nüfus 8,6 milyon kişi demektir.

Mevcut olan durumlar devamlılığı sonucu nüfus yaşlanmaya devam edecektir. Günümüzde yaşam kalitesinin artması ve sağlık alanında artan olumlu gelişmeler sonucu yapılan araştırmaların nüfusun yaşlandığı bir Türkiye ye doğru gitmekte olduğumuzu gösteriyor. Geriatri hemşireliği olarak yaşlı bireylerin zihinsel, emosyonel, fiziksel ve sosyal iyilik durumuna bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir.

Bunun için de geriatri hemşireliğinin ilkelerini sizin için derledik.

Geriatri ve gerontoloji hemşireliği; yaşlıların özgün gereksinimlerini anlamayı, değerlendirmeyi, geriatrik bakım ve rehabilitasyonu planlamada, uygulamada bilgi ve beceri ile yürütülen bakım etkinliklerini kapsar. Bu bakımın herhangi bir patolojik sürecin onwin çözümlenmesine yönelik uygulamaları da içermesi gerekir. Ayrıca, bakım etkinliklerinin yaşlının bakımından sorumlu aile üyeleri gibi profesyonel olmayan bakım verenlerin gereksinim ve isteklerini de kapsaması çok önemlidir

 1. Yaşlı bireylere ve onların bireysel gereksinimlerine saygı gösterir.
 2. Yaşlı bireyin onurunu korur.
 3. Yaşlı bireyin değerlerine, inançlarına ve tutumlarına saygı gösterir.
 4. Yaşlı bireyin sağlık sorunlarını önemser ve bunların giderilmesi için çaba harcar.
 5. Yaşlı bireyin aile üyelerine /yakınlarına ve onların bireysel gereksinimlerine saygı gösterir.
 6. Yaşlı bireyin bakım gereksinimlerinin karşılanmasında mesleki değerlerini göz önünde bulundurur.
 7. Yaşlı bireyin bakımında onların/yakınlarının bakım ve tedaviyi seçme hakkına saygı gösterir.
 8. Yaşlı bireyin gizliliğine saygı gösterir.
 9. Yaşlı bireyin bireyselliğine saygı gösterir.
 10. Yaşlı bireyin sözcülüğü/savunuculuğunu üstlenir.
 11. Eğitim , araştırma, bakım ve yönetimi içeren tüm profesyonel kurumlarda yaşlı birey için olumlu uygulamalar yapılması için gerekli sorumlulukları alır ve sürdürülmesini izler.
 12. Yaşlı birey ve ailesinin/yakınlarının güvenini kazanacak ve sürdürecek biçimde davranır ve hizmet verir.
 13. Yaşlı bireylerin bakımında sosyal, ekonomik durum ayrımı gözetmez.
 14. Yaşlı bireyin güvenlik ve sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.
 15. Yaşlı hizmetlerinin verildiği tüm kurumlarda hemşirelik bakımı ve uygulamaları ile ilgili görevlerini en üst düzeyde yerine getirme konusunda sorumluluklarını yerine getirir.
 16. Yaşlı bireye kaliteli sağlık bakımı sunmak için sağlık bakım ortamının düzeltilmesi, korunması ve sürdürülmesinde sorumluluklarını yerine getirir.
 17. Yaşlı bakımı konusunda kendisinin ve çalışma arkadaşlarının bireysel gelişimini sağlama ve sürdürme konusunda sorumluluk alır.
 18. Yaşlının toplumda var olan sosyal bakım hizmetlerinin hizmetlerinden yararlanması için yaşlıya ve ailesine rehberlik eder.
 19. Yaşlının toplumda yaşlıya hizmet veren kurumlardan yararlanabilmesi için iş birliği yapar.
 20. Yaşlı bireye hizmet sunan tüm ekip üyeleri, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışır.
 21. Yaşlı bireyin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilmek ve ona kendini bilgi deneyimlerinden yararlanıldığı duygusunu yaşatarak kendini değerli algılamasını sağlamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasında kurumlar ve bireylere işbirliği yapar.
 22. Yaşlı politikalarının belirlenmesinde sorumluluk alır.
 23. Yaşlı fonksiyonel, fiziksel, bilişsel, psikolojik, sosyal ve dayanma gücüne uygun teknikleri kullanır.
 24. Yaşlı bireyin fonksiyonlarını, bağımsızlığını ve güvenliğini güçlendirecek teknolojileri kullanır.
 25. Yaşlı bakımında uluslararası kabul gören ve kanıta dayalı uygulamalardan yararlanır.
 26. Yaşlı bakımında disiplinler arası iş birliği kurar ve katkı alır.
 27. Yaşlı bireyin kendi sağlık bakımı ile ilgili görüşlerinin ve katılımının alınmasını sağlar.

Geriatri Hemşireliği geleceğin hemşirelik uzmanlık alanlarından birisi olarak görülmekle birlikte, lisans derslerinizden itibaren yaşlılar ile ilgili uzmanlaşarak bu alanın öncüsü olabilir. Böylece geleceğin hemşirelerinden biri olabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.