İNOVASYON

Sağlık sektörü ile ilgili inovatif gelişmeleri içerir.

Sigarayı Bıraktıran Uygulama ‘Kickit’

Sigara içimi, önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 6milyon kişi ölmektedir. Ülkemizde bu sayı yılda 100.000 kişidir ve...

Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonuyla Takibi

Tele-sağlık ve tele-tıp alanlarındaki gelişmeler diğer tıbbi branşlarda olduğu gibi endokrinolojideki uygulamaları da etkilemiştir. Klasik fiziki muayene ve hasta takibinin yerini almasa da doktorun...

Sağlıkla İlgili İnternet Siteleri için Etik İlkeler: Health on The Net Foundation (HON)

Kar amacı gütmeyen kurumlar sağlık web sitelerinin güvenirliğini ve bilinirliğini arttırmak için denetim mekanizmaları oluşturuyor. Bu denetim mekanizmaları sağlıkla ilgili internet siteleri için, etik...

Dijital Çağda Sağlık Eğitimi: Web Destekli Sağlık Eğitimi

Bilgi iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, toplumun ve hastaların sağlık problemleriyle ilgili; daha fazla bilgi ve destek almak amacıyla interneti daha sık kullanmaları, erişkin...

İlaç Dozu Atlamaya ‘MediSafe’ ile Son Verin

Kronik bir hastalığı nedeniyle sürekli ilaç kullandığını belirten kişilerin oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu kişiler tedavi olmak için uzun süreli ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar....

Bebeğinizi Uzaktan İzlemek iBaby Care’le Mümkün

Dijital teknolojiler günümüzün anne ve babalarının yardımına koşmaya devam ediyor. Bebeğinden uzakta kalmak zorunda kalan ebevenyler, bebeklerini devamlı takip etmek için iBaby uygulaması ile...

Parmak İzi Moleküler Tanılama

Günler geçiyor ve teknolojideki devrim kat ve kat artarak ilerliyor. Artan teknoloji çözümleri sayesinde hayatımız biraz daha kolaylaşıyor. Son zamanlarda kimlik tanılamada kullanılan kriminal testler...

Dijital Sağlık Kategorisinde Neler Olacak?

Günümüzde dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve bunlara bağlı sağlık taleplerinin artmasıyla sağlık alanında dünya çapında dönüşüm yaşanmaktadır. Dijital sağlık; kronik hastalıkların denetimi, halkın nitelikli...